555

[ บทความทางด้านไมโครฯ ] MCS51


เนื้อหาในส่วนของบทความนี้ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบทความทางด้านงานไมโครโปรเซสเซอร์ , ไมโครคอนโทรลเลอร์, อิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ ... บทความจะมาจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น ในหลายเรื่อง อาจจะไม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ ETT เพียงอย่างเดียว ... เราอยากให้เนื้อหาส่วนนี้ เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ให้ผู้ที่สนใจ และไม่ใช่เหล็กแหลมที่ทิ่มแทงใคร ...

[ - รวมบทความทั้งหมด - ] : รวมบทความทั้งหมด
[ - PIC/BASIC Stamp - ] : เฉพาะบทความเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC ของ Microchip และ BASIC Stamp
[ - AVR - ] : เฉพาะบทความเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR ของ Atmel
[ - MCS-51 - ] : เฉพาะบทความเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51
บทความ

1. ไลบรารี Munc5x [ GO ]
2. ติดต่อกับ USER 7-Segment ของบอร์ด ET-8032 [ GO ]
3. ตัวอย่างบอร์ดทดลองของโปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป สถาบันราชภัฏเพชรบุรี [ GO ]
4. ตัวอย่างบอร์ดทดลอง DnRX051 [ GO ]

ตอนที่ 1 ทดสอบ LED [ GO ]         
ตอนที่ 2 ตัวอย่างการใช้บอร์ดทดลอง DnRX051 กับบอร์ด LED 8 ดวง [ GO ]
ตอนที่ 3 เอกสารประกอบการทดลอง LAB01 [ GO ]

ตอนที่ 4 เอกสารประกอบการทดลอง LAB02 [ GO ]


5. โปรแกรมคำนวณ baud rate สำหรับ micro-C51 [ GO ]
6. โปรแกรมคำนวณ baud rate สำหรับ micro-C51 V0.2 [ GO ]
7. ทดลองเขียนโปรแกรมภาษาซีกับ โหมด MCS-51 ของ ET-BOARD V6:

ตอนที่ 1[ GO ]                ตอนที่ 2[ GO ]                ตอนที่ 3[ GO ]
ตอนที่ 4[ GO ]                ตอนที่ 5[ GO ]                ตอนที่ 6[ GO ]
ตอนที่ 7[ GO ]

8. ทดลองติดต่อ LCD บนบอร์ด MTOOL-7 ด้วยไลบรารี Munc5x[ GO ]
9. โปรแกรมจำลองการทำงานของ MCS-51 [ GO ]
10. ลองเขียนโปรแกรมมอนิเตอร์ด้วยภาษา C[ GO ]
11. ตัวอย่างสำหรับ CP-SB31 V2 :

ตอนที่ 1 [ GO ]               ตอนที่ 2 [ GO ]               ตอนที่ 3 [ GO ]
ตอนที่ 4 [ GO ]               ตอนที่ 5 [ GO ]               ตอนที่ 6 [ GO ]
ตอนที่ 7 [ GO ]               ตอนที่ 8 [ GO ]               ตอนที่ 9 [ GO ]
ตอนที่ 10 [ GO ]

12. ตัวอย่างสำหรับ CP-2051 V1 :

ตอนที่ 1 [ GO ]               ตอนที่ 2 [ GO ]

13. ทดสอบ sensor แสง ด้วย ET-V6 MCS-51 Mode [ GO ]
14. แนวทางพัฒนาโปรแกรมสำหรับ ET-DISPLAY 7x50 [ GO ]
15. MEMORY MAP และ I/O ของ CP-AT32 Plus [ GO ]
16. ดัดแปลงให้ CP-S8252 V1/V2 เพื่อใช้กับ P89C51RD2 [ GO ]
17. ถาม ตอบ เกี่ยวกับ MCS51 #1 [ GO ]
18. การหน่วงเวลาใน MCS-51 และ Z80 [ GO ]
19. ทดลอง C คอมไพเลอร์ [ GO ]
20. EXP4 I/O LAB 1 :

ตอนที่ #1 : LED [ GO ]
ตอนที่ #2 : 7-Segment [ GO ]  

ตอนที่ #3 : 7-Segment and LED[ GO ]

21. แก้ไขเอกสาร/คู่มือ:

                                    LAB3A #1 , #2

                      22.  ทดลองใช้โปรแกรม P89C51RD2.EXE  โปรแกรมสำหรับ CP-SPI/S8252, RD2 [ GO ]
                      23
Micro-IDE 51 [ GO ]
                      24. 
ยูนิตสำหรับ ET-LAB3A (LPT Port) [ GO ]
                      25 SDCC (Small Device C Compiler) [ GO ]

LINK

http://www.atmel.com : ผู้ผลิต Flash MCS-51
http://www.rigelcorp.com : ที่นี่มี RChipSim และ Small-C สำหรับ MCS-51 ให้ download free
http://apl1.sci.kmitl.ac.th : โฮมเพจของภาควิชาฟิสิกส์ประยุต์ ของ KMITL
http://www.8052.com : โฮมเพจของคนรัก MCS-51 มีทั้งบทความ, WEB board และ Links ที่เกี่ยวข้องกับ MCS-51
http://www.keil.com : Keil – C/51
http://www.raisonance.com : RIDE C-51


[ - 68HC11 - ] : เฉพาะบทความเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล 68HC11 ของ Motorola
[ - Z80/Z180 - ] : เฉพาะบทความเกี่ยวกับไมโครโปรเซสเซอร์ Z-80 และ Z-180 ของ Zilog
[ - PC Interface - ] : เฉพาะบทความเกี่ยวกับการควบคุมโดยใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
[ - อื่นๆ - ] : บทความอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการจำแนกตามตระกูลของชิพ

[- Robot -] : บทความเกี่ยวกับ ET-ROBOT 
[- ARM7 -] : บทความเกี่ยวกับ ARM7 

:: ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา :: [หน้ารวม]
:: Training ::  Robotics  :: PSoC :: MCS-51 :: AVR :: 68HC :: BASIC Stamp :: PIC ::
::
Z8/Z80/Z180 :: CPLD ::
ARM :: MSP430 :: CPU/EPROM
:: PC Card/Flash :: Interface Card ::
::
USB/RS232/422/485 :: ET-Test/Project board ::
อุปกรณ์ต่อทดลอง/Connector ::
::
Counter/Clock :: Display/LCD :: Keyboard/Adapter/
หนังสือ ::
::
Barcode/Magnetic/Universal Programmer ::
ไอซีน่าสน ::

ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙