[ บทความ : ทดลองใช้โปรแกรม P89C51RD2.EXE  โปรแกรมสำหรับ CP-SPI/S8252, RD2 ]

 

โปรแกรม P89C51RD2.EXE เป็นโปรแกรม ที่ทาง ETT พัฒนาขึ้นเพื่อ ใช้กับบอร์ดควบคุมที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51 รุ่น P89C51RD2 ของบริษัท Phillips

                การใช้งานนั้น ก่อนอื่นต้องมีโปรแกรมที่ชื่อ P89C51RD2.EXE เสียก่อน ซึ่งโปรแกรมนี้จะมีไอคอนเหมือนในรูปที่ 1

รูปที่ 1 ไอคอนของ P89C51RD2.exe

                 เมื่อมีโปรแกรมแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ ทำการ double click เพื่อเรียกโปรแกรมขึ้นมาทำงาน แล้วจะพบกับหน้าตาของโปรแกรมดังรูปที่ 2

 

รูปที่ 2 หน้าจอของโปรแกรม P89C51RD2.exe

                 ก่อนที่จะเริ่มใช้งานกันต่อไป เรามาดูส่วนต่างๆ ของโปรแกรมกันก่อน

 

ส่วนที่ 1 ส่วนลบและตรวจสอบ Blank

                ในส่วนนี้จะมีหน้าตาดังรูปที่ 3 หน้าที่ของมันคือ ทำการลบ หรือตรวจสอบว่า พื้นที่ที่เราเลือกนั้น ว่าง (Blank) หรือไม่ ส่วนการเลือกนั้นก็ใช้งานไม่ยาก นั่นคือ เราก็แค่ click ที่ช่องสี่เหลี่ยม ถ้าแสดงเหมือนในรูปที่ 4 ก็แสดงว่าเราได้เลือกหน่วยความจำช่วงนั้น ถ้ามีหลายช่วงเราก็เลือกโดยการ click ที่ช่วงที่ต้องการ (ดูรูปที่ 4)

รูปที่ 3 หน้าตาส่วนของ Erase & Blank

 

รูปที่ 4 ผลจากการเลือกช่วงของหน่วยความจำ (อันที่เลือก มีเครื่องหมายถูก)

                 ส่วนกรณีที่ต้องการลบ เราก็ click ที่ปุ่ม Erase แต่ถ้าต้องการตรวจสอบความว่าง ก็ Click ที่ปุ่ม Blank

 

ส่วนที่ 2 Option

                ส่วนของ Option จะมีหน้าตาดังรูปที่ 5  ส่วนของ Option จะเป็นการกำหนด พอร์ตของ RS232 ที่เราต่อกับบอร์ด MCS-51 (ที่เป็นชิพ P89C51RD2) การเลือกพอร์ต เราก็เพียง Click ที่ Combo box (ดูรูปที่ 6) หลังจากนั้นก็เลือกชื่อของพอร์ต ตามที่เราต้องการ

รูปที่ 5 ส่วนของ Option

 

รูปที่ 6 ผลลัพธ์หลังจากที่ Click เลือกพอร์ตที่เราต้องการ

                 นอกจากเลือกพอร์ต RS232 ที่ต้องการแล้ว เราต้องกำหนดด้วยว่าที่บอร์ดของเรานั้น ติดตั้ง Crystal ความถี่เท่าไร ให้เราใส่ค่าที่ตรงกับบอร์ดของเรา

 

ส่วนที่ 3 Program

                ส่วนนี้จะตัวสั่งงานโปรแกรม P89C51RD2.exe ให้มีการโหลดไฟล์แบบ HEX (โดยการ Click ที่ปุ่ม Open Hex File)  ก็จะมีหน้าต่าง (รูปที่ 8) ให้เราเลือกว่าจะเปิดไฟล์ใด

รูปที 7 หน้าตาส่วนของ Program

 

รูปที่ 8 หน้าต่างไดอะล็อก สำหรับเปิดไฟล์

                 ก่อนที่เรา จะทำการเขียนข้อมูลลงชิพ อย่าลืมว่า หน่วยความจำในช่วงนั้น จะต้องว่าง (นะครับ) และอย่าลืมเลือกด้วยล่ะครับว่า จะเขียนลงบล็อกไหน ถ้าเลือกแล้ว ก็ทำการสั่งเขียนได้เลยครับ โดย Click ที่ปุ่ม Program และถ้าเขียนเสร็จแล้ว ก็สามารถสั่งตรวจสอบว่า ที่เขียนไปนั้นเหมือนกับไฟล์ที่จะเขียนหรือไม่ (เราเรียกว่าการ Verify) โดยการ Click ที่ปุ่ม Verify ส่วนปุ่ม Read นั้น ใช้สำหรับ อ่านข้อมูลมาจากชิพ (ถ้าไม่ได้โดน Lock นะครับ)

 

ส่วนที่ 4 Security

                ส่วนนี้จะใช้สำหรับกำหนดว่า จะให้มีการป้องกันการอ่านในระดับใด (เราทำหลังจากที่ เขียนข้อมูลลงชิพไปแล้ว) การเขียน ก็ทำเพียงคลิกที่ปุ่ม Write ส่วน Read ใช้สำหรับอื่นว่า ชิพของเรานั้น ทำการกำหนด Secure เอาไว้ ณ บิตใดบ้าง

รูปที่ 9 หน้าตาของส่วน Security

  

ส่วนที่ 5 Auto

                ส่วนนี้ไม่มีอะไรมากครับ เพราะเมื่อเราเลือก Auto โปรแกรม ก็จะทำนำไฟล์ HEX ที่เราเปิดเอาไว้นั้น มาทำการเขียนลงชิพ โดยที่ระบบ Auto จะทำการลบช่วงของหน่วยความจำให้เราโดยอัตโนมัติ

รูปที่ 10 หน้าตาของส่วน Auto

 

ส่วนที่ 6 ส่วนแสดงผลข้อมูลในไฟล์ .HEX

                ส่วนนี้จะเป็นตัวรายงานว่า ในหน่วยความจำนั้นเก็บข้อมูลอะไรเอาไว้บ้าง

รูปที่ 10 หน้าตาของข้อมูลที่เปิดขึ้นมา หรืออ่านจากชิพ

 

ส่วนที่ 7 ลบทั้งชิพ

                ส่วนนี้จะเป็นส่วนสุดท้ายที่ผมกล่าวถึง หน้าที่ของมันคือ ลบข้อมูลทั้งหมดในชิพ วิธีการก็คือ Click เลือกที่ปุ่ม Full Chip Erase เพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับ

รูปที่ 11 ปุ่ม Full Chip Erase

 

เรียบร้อยครับ (เหลือเรื่อง ของ Vector & Status ขอให้อ่านจากคู่มือของบอร์ดล่ะกันครับ เดี๋ยวทาง ETT หาว่าผม ตัดหน้าเขียนคู่มือโปรแกรมซะก่อน)  ส่วนใครใช้โปรแกรมนี้แล้วมีปัญหาเกิดขึ้น สามารถ e-mail บอกรายละเอียดของปัญหาต่างๆ ได้ที่ sale@etteam.com (เพื่อจะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆครับ)


เขียนโดย : ศุภชัย บุศราทิจ
Author : Supachai Budsaratij
วันที่ทำการปรับปรุง : ๑๔ ก.ค. ๒๕๔๕