[ บทความ : โปรแกรมช่วยคำนวณ BAUD Rate สำหรับ Micro-C51 ] V0.2

จากโปรแกรมรุ่นแรก [ _ GO _ ] ผมพบว่ามี bug ในบางส่วน เช่น ถ้าเรากด enter หรือ กดที่ปุ่ม calculate โดยไม่กรอกข้อมูลใดๆ ใน edit box โปรแกรมก็จะทำงานผิดพลาด ดังนั้น ผมเลยทำการปรับปรุงโปรแกรมใหม่ ซึ่งหน้าตาของรุ่นใหม่จะเป็นดังนี้ครับ

โปรแกรมในรุ่นนี้ผมกลับไปใช้ Delphi 4 ครับ เพราะขนาดของ Delphi 4 เล็กดีครับ ... ส่วนใครที่ใช้ Delphi 5 ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ เพราะ Delphi 5 จะปรับ Version ให้ ... การออกจากโปรแกรมตอนนี้สามารถทำได้ 2 วิธี คือ กดที่ปุ่ม exit กับกดแป้น ESC

download Serinit V0.2


เขียนโดย : ศุภชัย บุศราทิจ
Author : Supachai Budsaratij
e-mail : raek@se-ed.net
วันที่ทำการปรับปรุง : ๓๑ ส.ค. ๒๕๔๓