[ บทความ : แก้ไขที่ผิดของ LAB3A #1 ]

 

บทที่ 10

DOT MATRIX LED

 

การทดลองที่ 10-1 การเขียนโปรแกรมควบคุม DOT  MATRIX LED (หน้า 160)

วัตถุประสงค์

                1.    เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานของ DOT  MATRIX  LED

1.       เพื่อให้เข้าใจหลักการ SCAN  DOT  MATRIX  LED

2.       เพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการ  SCAN  DOT  MATRIX  LED ได้

 

การต่อสาย,ปรับสวิทซ์ และ จัมเปอร์


 


1.       เชื่อมสายพอร์ต P1 เข้ากับขั้วต่อของ DOT-MATRIX  LED

2.       เลือกจัมเปอร์ของไมโครคอนโทรลเลอร์ไปที่ ISP

3.       โหลดโปรแกรมตามขั้นตอนการโหลดโปรแกรม

4.       กด RESET เพื่อรันโปรแกรม

 

 

 

download [92.8KB]


เขียนโดย : ETT
Author : ETT
วันที่ทำการปรับปรุง : ๒๖ พ.ย. ๔๔