[ ผลิตภัณฑ์ของเรา : Product ]

 

 

 

DISPLAY & COUNTER BOARD SET

DISPLAY BOARD

* ราคายังไม่รวม VAT

ET-MINI CNT6 (P-ET-A-00544) :
เป็น COUNTER นับ 3 แถว 7 หลัก ขนาดเล็ก สามารถติดตั้งบอกจำนวน การผลิต, เป้าการผลิต ผลต่าง ฯลฯ ให้กับพนักงานในแต่ละคนได้รับรู้ผลงานของแต่ละคนได้โดยสะดวก ประหยัดราคา และพื้นที่ในการติดตั้ง สามารถใช้นับขึ้น, นับลงได้ , RESET ค่าได้
3,590.-
ET-MINI CNT6 DIN (P-ET-A-00545)

เป็นชุดที่มีคุณสมบัติ เช่นเดียวกับชุด ET-MINI CNT6 ทุกประการ โดยเพิ่มส่วนในการยึดราง DIN RAIL (รางปีกนก
ขนาด 35 mm.) เข้าไป 2 ตัว ให้ชุด ET-MINI CNT6 สามารถติดตั้งเข้ากับราง DIN RAIL ขนาด 35 mm ได้โดยสะดวก

3,870.-
ET-IR REMOTE KEY ( P-ET-A-00546 ) : เป็น KEY IR REMOTE ขนาดเล็ก ความถี่ 38 KHz จำนวนคีย์ 20 คีย์ใช้งาน พร้อม BATTERY 3V ให้ในชุด 120.-
ET-DISPLAY 16 X 32 V1...เป็นบอร์ด LED ไฟวิ่งเอนกประสงค์ ที่ต่อเข้าได้กับบอร์ดต่างๆ ของทาง อีทีที ทาง PORT 34 PIN และ 10 PIN โดยเป็นบอร์ดขนาด 16 X 32 DOT (512 DOT) สามารถแสดงผลภาษาไทยได้ 590.-
7SJD :  แผงแสดงตัวเลขเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ 390.-
ET-7LSD : แผงแสดงผลแบบเจ็ดส่วน ขนาดใหญ่ มองเห็นได้ไกล 950.-
ET-SDP8 : บอร์ดแสดงผล  7 Segment 8 หลัก 650.-
ET-DSP4 : บอร์ดแสดงผล  7 Segment 4 หลัก 2,100.-
ET -DSP 6 : บอร์ดแสดงผล  7 Segment 6 หลัก 2,590.-
ET-DISP14Seg : บอร์ดแสดงผล  14 Segment 8 หลัก 1,290.-
ET -BIG  7x1 : ชุดแสดงผลตัวเลข แบบ 7 Segment 1หลัก 720.-
ET-BIG 7x2 : ชุดแสดงผลตัวเลข แบบ 7 Segment 2 หลัก 1,590.-
ET-REM8 : บอร์ดแสดงผล ขนาดเล็ก 7 Segment 8 หลัก 1,290.-

COUNTER SET

ET-CLOCK 4 BIG : นาฬิกาอิเล็คทรอนิกส์ขนาดใหญ่ 4 หลัก มองเห็นได้ไกล 7,950.-
ET-Clock4 : นาฬิกาแบบดิจิตอลขนาดใหญ่ 4 หลัก มองเห็นได้ไกล 3,100.-
ET-DISPLAY 7x50 : บอร์ดไฟวิ่งแสดงผลตัวอักษรเอนกประสงค์ 3,450.-
ET-UJC6-C/ET-UJC6-T : เครื่องมือนับและแสดงผลตัวเลขขนาดใหญ่ 6,200.-
ET-JCD4 PLUS2 : เครื่องนับแบบนับขึ้น ขนาดใหญ่ ราคาประหยัด 3,500.-
ET-KEYBOARD 4x4: ชุดอุปกรณ์ต่อเสริมการทำงานของชุด ET-CNT6 หรือประยุกต์ใช้งานอื่นๆ.. 1,150.-
ET-CNT6  : ชุด Counter เอนกประสงค์ 6,200.-
ET-MC16 : ชุดอุปกรณ์ต่อเสริมการทำงานของชุด ET-CNT6 1,750.-
ET-CNT6 P3 : ป้ายแสดงตัวเลขขนาดใหญ่ ใช้ในงานอุตสาหกรรม 17,900.-

 

 
:: ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา ::
::Training ::  Robotics  :: PSoC :: MCS-51 :: AVR :: 68HC :: BASIC Stamp :: PIC :: STM8 ::
::
Z8/Z80/Z180 :: CPLD ::
ARM :: MSP430 :: CPU/EPROM
:: PC Card/Flash :: Interface Card ::
::
USB/RS232/422/485 :: ET-Test/Project board ::
อุปกรณ์ต่อทดลอง/Connector ::
::
Counter/Clock :: Display/LCD :: Keyboard/Adapter/
หนังสือ ::
::
Barcode/Magnetic/Universal Programmer ::
ไอซีน่าสน ::

ปรับปรุงเมื่อ 17 มกราคม 2554