[ ETT product : ผลิตภัณฑ์ของ อิทีที ]

ET -JCD4 PLUS2

. . . ET-JCD4 PLUS2 . . .                                                                           ราคา     3,500.-

    ET-JUD4 ( JUMBO COUNTER DISPLAY ) ... เป็นเครื่องนับจำนวนแบบนับขึ้นขนาดใหญ่ ราคาประหยัด เหมาะเป็นตัวนับในโรงงาน อุตสาหกรรมต่างๆ แสดงผลงานให้เห็นได้ในระยะไกล ใช้ในการตั้ง จำนวนการผลิตสินค้าในโรงงาน เป็นต้น ...


ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๔๓