[ ETT product : ผลิตภัณฑ์ของ อิทีที ]

ET - CLOCK  4. . . ET-CLOCK 4 . . .                                                                     ราคา     3,100.-

        ET-CLOCK4 ... เป็นนาฬิกา ที่เหมาะสำหรับสำนักงาน ห้องประชุม หรือ ประกอบป้ายชื่อร้านเป็นจุดขาย ให้ลูกค้าสนใจ ... ทำให้สำนักงานหรือร้านขายของท่านดูทันสมัยอยู่เสมอ

QUEUE MANAGEMENT SYSTEM (QMS)

เป็นระบบ OPTION เสริมการทำงานของ ET-CLOCK 4 นอกจากเป็นนาฬิกาแล้ว ยังสามารถ แสดงผลตัวเลขขึ้นสลับกับนาฬิกา โดยต่อเข้ากับ RS232 หรือ RS485 ซึ่งจะต่อกับเครื่อง PC ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเมื่อถึงคิวรับบริการ เพียงกดหมายเลขบัตรคิวที่เครื่อง PC ที่หน้าจอของ ET-CLOCK 4 จะแสดงเลขที่บัตรที่จะเข้ารับการบริการกระพริบอยู่ 15 วินาที และจะกลับไปแสดง นาฬิกาและอุณหภูมิดังเดิม

ขนาดทั่วไป


ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๔๓