[ ETT product : ผลิตภัณฑ์ของ อิทีที ]

ET -MC 16


. . . ET-MC16 . . .                                                                          ราคา     1,750.-

    ET-MC16 ... เป็นชุดอุปกรณ์ต่อเสริมการทำงานกับตัว Counter ชุด ET-CNT16 ให้สามารถต่อเข้ากับ INPUT ในการนับได้มากยิ่งขึ้นโดยสามารถต่อได้ถึง 16 ช่องสัญญาณ การนับ อิสระ หรืออาจจะนำชุด ET-MC16 นี้ไปต่อเข้ากับชุด Counter สำเร็จรูปต่างๆ ขยายช่องการนับได้


ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย.๒๕๔๔