[ ETT product : ผลิตภัณฑ์ของ อิทีที ]

7SJD

. . . 7SJD . . .                                                                                        ราคา     390.-

    7-SEGMENT JUMBO DISPLAY ... แผงแสดงตัวเลขอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ โดยรับสัญญาณควบคุมเป็น TTL LOGIT 0-5V 8 เส้นตาม SEGMENT ต่อเข้ากับพอร์ตของไมโคร หรือ IC TTL ก็ได้ ...


ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๔๓