[ ETT product : ผลิตภัณฑ์ของ อิทีที ]

ET -DISPLAY 7x50

. . . ET-DISPLAY 7x50 . . .                                                            ราคา     3,450.-

ชุด ET-DISPLAY 7x50 เป็นบอร์ดไฟวิ่งแสดงผลตัวอักษรเอนกประสงค์ ในราคาประหยัด ที่คุณสามารถนำไปติดแสดงข้อความ ในร้านค้าได้ ชุด DISPLAY ใช้ LED สีแดง แบบ DOT MATRIX แบบ 5 คูณ 7 DOT จำนวน 10 ตัว นำมาต่อกันได้ขนาด 7X50 สามารถแสดง ตัวอักษรภาษาอังกฤษได้เต็มหน้า 8 ตัวอักษร มีหน่วยความจำภายในแบบ EEPROM สามารถเขียนข้อความแล้วจดจำไว้ได้ถึงไฟจะดับก็ตาม ข้อความที่เขียนไว้ยังคงอยู่ โดยสามารถเขียนข้อความ ตัวอักษรเข้าตัว DISPLAY 7x50 ผ่านทาง PORT RS232 ของคอมพิวเตอร์ พีซี ทั่วไป พร้อมโปรแกรมเขียนข้อความในรูปแบบต่างๆ ทำงานบน WINDOWN 95 , 98

ชุด ET-DISPLAY 7x50 ประกอบด้วย

ขนาดส่วน DISPLAY 23x4 cm ขนาดกล่อง 7.5 x 4.2 x 34 cm

โปรแกรมสำหรับควบคุม การแสดงผลมีหน้าตาดังนี้

โปรแกรมสำหรับทดลองสร้างตัวอักษร

. . . บทความที่เกี่ยวกับ ET-DISPLAY 7x50 . . .

1. วงจรของบอร์ด ET-DISPLAY 7x50

2. ซอร์สโค้ดการทำงานของ ET-DISPLAY 7x50

ดาวน์โหลดเอกสารและไฟล์ของสินค้า


ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๔๔