[ ETT product : ผลิตภัณฑ์ของ อิทีที ]

ET - BIG  7x1

. . . ET-BIG 7x1 . . .                                                                         ราคา     720.-

         ET-BIG 7 X 1 ... ชุด DISPLAY แบบ LED 7-SEGMENT สีแดงขนาดใหญ่สูง 4 นิ้ว 1 หลัก ใช้สัญญาณเพียง 3 เส้น ในการต่อใช้งาน สามารถต่อพ่วงกับชุด ET-BIG 7x2 ให้แสดงผลในแบบ 3 หลักได้ ...

 


ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๔๖