สินค้าทั้งหมด >ET-I2C/RS485 ....(ขั้นตอนการสั่งซื้อ) ปรับปรุงเมื่อ 18 ต.ค.2561

           
สินค้า รายละเอียด ราคา
MODBUS RTU RELAY2   (C-YA-A-00265) 

MODBUS RTU RELAY2 ... เป็นชุด RELAY ON/OFF จำนวน 2 ตัว ในบอร์ดรับคำสั่งทำงานผ่านทางการสื่อสาร RS485 แบบ HALF DUPLEX โดยมี PROTOCAL ในการสั่งงานได้ทั้งแบบ MODBUS RTU และแบบ AT COMMAND ต่อใช้งานได้ในระยะไกลถึง 1.2 กิโลเมตร (แยกแหล่งจ่ายไฟ) ในแบบ MULTI-DROP กำหนด ADDRESS ของตัวบอร์ด RELAY ได้ 32 ตำแหน่ง

390.-
ET-ESP8266-RS485  (P-ET-A-00579) 

ET-ESP8266-RS485 เป็นบอร์ดควบคุมในตระกูล ESP8266 ของ ESPRESSiF SYSTEM โดยเลือกใช้รุ่น ESP-WROOM-02 WIFI MODULE ซึ่งมี WIFI ในตัว เชื่อมต่อกับระบบ NET ด้วย TCP/IP ส่งงานควบคุมต่างๆ หรือนำไปใช้งาน IoT ก็ได้ พัฒนาเขียนโปรแกรมด้วย C++ ของ Arduino IDE for ESP8266 ง่าย และสะดวก ในการไปใช้งาน พัฒนาแล้วเสร็จนำบอร์ดไปใช้งานจริงได้เลย

1,090.-
ET-MEGA32U4-RS485  (P-ET-A-00575)

ET-MEGA32U4-RS485 เป็นบอร์ดควบคุมในตระกูล AVR ที่สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วย ภาษา C หรือ C++ ของ Arduino ที่มีผู้ใช้งานมากมายและยังมีรูปแบบเป็น OPEN SOURCE โดยในบอร์ดรุ่นนี้ ใช้ MCU เบอร์ ATMEGA32U4 ที่มี USB PORT ในตัว ทำให้สามารถต่อตรงเข้ากับบอร์ด USB PORT ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้โดยตรง นอกจากนี้ บอร์ดยังมีอุปกรณ์บนบอร์ด ที่พร้อมให้คุณนำไปประยุกต์ใช้ในงาน PROJECT ต่างๆ ได้จริง มากมาย

1,090.-
ET-I2C REL8   (P-ET-A-00576)

ET-I2C REL8 เป็นบอร์ด OUTPUT แบบ RELAY ขนาด 8 ช่อง ต่อผ่านทาง BUS I2C โดยเลือกใช้ ไอซี PCF8574 เป็น ไอซี PORT รับสัญญาณจาก MCU หรือบอร์ดควบคุมต่างๆ เช่น ET-ESP8266-RS485, ET-MEGA32U4-RS485 หรือ บอร์ด MCU ต่างๆ ของ อีทีที ทางขั้ว I/O 10 PIN เป็นต้น

920.-
ET-I2C DCIN8     (P-ET-A-00577)

ET-I2C DCIN8 เป็นบอร์ด INPUT DC ขนาด 8 ช่อง ต่อผ่านทาง BUS I2C โดยเลือกใช้ ไอซี PCF8574A เป็นไอซี PORT รับสัญญาณจาก MCU หรือบอร์ดควบคุมต่างๆ เช่น ET-ESP8266-RS485, ET-MEGA32U4-RS485 หรือ บอร์ด MCU ต่างๆ ของ อีทีที ทางขั้ว I/O 10 PIN เป็นต้น

720.-
ET-I2C TO 40 IO-DIN    (P-ET-A-00578)  

ET-I2C TO 40 IO-DIN เป็นบอร์ดที่ใช้ขยาย INPUT, OUTPUT ให้กับ MCU ต่างๆ ทางระบบ BUS I2C ให้มีจำนวน I/O จำนวน 40 BIT เช่น ET-ESP8266-RS485, ET-MEGA32U4-RS485 หรือ บอร์ด MCU ต่างๆ ของ อีทีที ทางขั้ว I/O 10 PIN เป็นต้น

490.-
ET-USB USART/TTL     (P-ET-A-00580)  

ET-USB USART/TTL เป็นบอร์ดเปลี่ยนสัญญาณจาก USB PORT ของคอมพิวเตอร์ พีซี หรือเครื่อง MAC APPLE ให้มี PORT เป็นแบบ RS232 PORT โดยเป็น RS232 PORT ระดับสัญญาณในแบบ TTL เพื่อสะดวกในการนำไปต่อใช้งานกับบอร์ดต่างๆ เข้าขา MCU ได้โดยตรง

280.-