ET I2C/RS458 > MODBUS RTU RELAY8  

 
 
( *** เป็นสินค้าจากต่างประเทศ ไม่มีการรับประกันในสินค้ารุ่นนี้ *** )
 
 
    MODBUS RTU RELAY8    (C-YA-A-00268)     [ 690.- ยังไม่รวม Vat]
 
            MODBUS RTU RELAY8 ...เป็นชุด RELAY ON/OFF จำนวน 8 ตัว ในบอร์ดรับคำสั่งทำงานผ่านทาง
            การสื่อสาร RS485 แบบ HALF DUPLEX โดยมี PROTOCAL ในการสั่งงานได้แบบ MODBUS RTU
            ต่อใช้ งานได้ในระยะไกลถึง 1.2 กิโลเมตร (แยกแหล่งจ่ายไฟ) ในแบบ MULTI-DROP กำหนด
            ADDRESS ของตัวบอร์ด RELAY ได้ 64 ตำแหน่ง
 
 
       คุณสมบัติ
 
     [ ]  8 OUTPUT RELAY แบบ 2 CONTACT ( NO, NC, COM )
     [ ] DC CONTACT RATING 10A/30VDC
     [ ] AC CONTACT RATING 10A/220VAC
     [ ] สื่อสารสั่งงานทาง RS485 HALF DUPLEX ในแบบคำสั่ง MODBUS RTU PROTOCAL
     [ ] สามารถกำหนดค่า ADDRESS ได้ 64 ตำแหน่ง ด้วย DIP SWITCH
     [ ] BAUDRATE 9600 bps, DATA 8 BIT, NONE PARITY, 1 STOP BIT
     [ ] มีรูปแบบสั่งงานในแบบ PLC เช่น
               >ON/OFF เป็นการสั่งเปิด หรือ สั่งปิด แยกอิสระ
               >TOGGLE เป็นการสั่งสลับการทำงานเป็นตรงข้าม
               >DELAY เป็นการสั่ง ON เป็นเวลานานตามที่จะกำหนด (0-9999 วินาที) แล้วจะทำการ OFF
                    โดยอัตโนมัติ ฯลฯ
 
     [ ] OUTPUT แบบ SCREW TERMINAL BLOCK 3 PIN จำนวน 8 ชุด
     [ ] INPUT RS485 แบบ SCREW TERMINAL BLOCK 2 PIN จำนวน 1 ชุด
     [ ] ใช้กับแหล่งจ่ายไฟ 12VDC ขั้วแบบ SCREW TERMINAL BLOCK 2 PIN
     [ ] ขนาด 9.0 x 6.2 cm.
 
 
       ดาวน์โหลด :: Downloads
 
         1. แคตาล็อก :: Catalog
         2. คู่มือ
         3. ไฟล์โปรแกรม (ตัวอย่างโปรแกรมใช้กับบอร์ด ET-MEGA32U4-RS485 )
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     * ทาง อีทีที จะไม่มีการรับประกันสินค้า เฉพาะรุ่นนี้ถ้าไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขนี้ กรุณาห้ามเปิดกล่องใช้งาน
และส่งกลับสินค้านี้ เพื่อรับเงินคืน