ET I2C/RS458 >ET-I2C BUF IN2/OUT2/SHT31

 
ET-I2C BUF IN2/OUT2/SHT31
 
 
    ET-I2C BUF IN2/OUT2/SHT31    (P-ET-A-00617)     [ 1,390.- ยังไม่รวม Vat]
 
            ET-I2C BUF IN2/OUT2 นำมาบรรจุใส่กล่องกันน้ำ รุ่น WB404W, ติดตั้ง PG7 CABLE GLAND จำนวน
            2 ตัว และมี SENSOR SHT31 วัดอุณหภูมิ และความชื้น บรรจุ CASE SENSOR แบบกันน้ำ
 
 
 
       คุณสมบัติ
 
     [ ] เป็นบอร์ด I/O ต่อทาง I2C BUS โดยใช้ P82B715 เป็น IC รับข้อมูล I2C และส่งต่อข้อมูล I2C
               ต่อออกไปได้ในระยะทางที่ไกลขึ้น 20-30 เมตร ใช้ IC เบอร์ P82B715 จำนวน 2 ตัว
     [ ] ใช้ IC เบอร์ PCA9548A เป็น BUS MULTIPLEX ทำให้สามารถเลือกกำหนดตำแหน่ง ADDRESS
               ได้ 8 ตำแหน่งไม่ซ้ำกัน ทำให้ใช้กับ SENSOR หรืออุปกรณ์ I2C ที่ไม่มี ADDRESS ให้เลือก
                หรือมี ADDRESS เดียว ได้ถึง 8 ตัว ในระบบ I2C BUS ได้
     [ ] ใช้ IC เบอร์ PCF8574A เป็นตัว INPUT/OUTPUT I/O PORT สามารถเลือกตำแหน่งได้ 8 ADDRESS
               - 2 OUTPUT RELAY แยกอิสระ ขนาด 3A (125VAC/30VDC) ขั้วต่อแบบ SCREW TERMINAL BLOCK 3 PIN ต่อ
                1 INPUT เป็น NC, COM, NO
               - 2 INPUT DC ในแบบ OPTO-ISOLATE รับแรงดัน 12V เลือกรูปแบบ INPUT เป็นแบบหน้าสัมผัส, NPN หรือ
                PNP เมื่อใช้กับอุปกรณ์ SENSOR ต่างๆ ขั้วต่อ SCREW TERMINAL BLOCK 3 PIN ต่อ 1 INPUT เป็น
                VIN, IN, GND
     [ ] บนบอร์ดมีขั้วต่อ SENSOR หรืออุปกรณ์ I2C BUS แบบ 5V ทางขั้ว WAFER 2.5 mm. 4 PIN 1 ชุด, แบบ 3.3V
               ผ่านทางขั้ว WAFER 2.5 mm. 5 PIN 1 ชุด
     [ ] มีขั้ว RJ45 จำนวน 2 ขั้ว สำหรับ รับและส่งต่อสัญญาณ I2C LONG LENGTH ต่อได้ไกลประมาณ 20-30 เมตร
               (โดยขึ้นอยู่กับแหล่งจ่ายไฟ POWER 12VDC และขนาดสายต่อ) สามารถต่อพ่วงเป็นช่วงๆ ละ 20-30 เมตร
               ได้มากถึง 8 บอร์ด ต่อใช้งานเข้ากับ RJ45 I2C กับบอร์ด ET-ESP32-RS485,ET-I2C IN8/OUT8
     [ ] POWER SUPPLY ใช้ DC 12V โดยใช้ LM2575-5V ในการ REGULATE ขั้วต่อ POWER 2 PIN แบบ SCREW TERMINAL
                หรือต่อผ่าน +12VDC จากขั้ว RJ45 I2C แบบ LONG LENGTH ก้ได้
     [ ] ขนาด PCB 10 x 10 cm. (4 นิ้ว x 4 นิ้ว) PCB ออกแบบมาให้สามารถใส่กับกล่องกันน้ำรุ่น WB404W ได้โดยตรง
     [ ] บรรจุในกล่องกันน้ำ WB404W ขนาดกล่อง 110x110x60 mm.
     [ ] มี PG7 CABLE GLAND ติดตั้งให้ที่กล่อง จำนวน 2 ตัว
     [ ] SENSOR SHT31 พร้อม CASE SENSOR แบบกันน้ำ ติดยึดกับกล่อง พร้อมต่อสายเข้ากับบอร์ด
               - HUMIDITY ACCURACY (% RH) = +/- 2.0 % RH
               - TEMP. ACCYRACY ( OC) = +/- 0.3 OC
 
 
 
       OPTION ซื้อเพิ่มเติม
 
     [ 1] WB404W ( A-BX-E-00054 ) [ 90.-]
 
               >>เป็นกล่องกันน้ำขนาด 4x4 นิ้ว แบบฝาเปิด ไม่มีบานพับ สีขาว
               >>ขนาด 110 x 110 x 60 mm. มีมาร์ค รอยทั้ง 4 ด้าน สำหรับเจาะรูเข้าสาย
               >>มีซิลยางกันน้ำข้า ใช้ได้ภายใน และ ภายนอกอาคาร (IP54)
 
 
 
 
     [ 2] PG7 CABLE GLAND (A-BA-C-00023) [ 12.- ]
 
               >>เป็นเคเบิ้ลแกลม ขั้วต่อเข้าสายไฟแบบกันน้ำ สามารถต่อยึดกับกล่อง WB404W หรือ กล่อง งานอื่นๆ
               >>มีรูเข้าสาย ใช้กับสายขนาด 3.5 - 6.0 mm. (ใช้กับสาย UTP LAN CABLE)
               >>รูเจาะกล่อง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.5 mm. (IP68)
 
 
 
 
     [ 3] RJ45 8-8 MODULAR PLUG (A-CO-P-00004) [ 10.- ]
 
               >>เป็นขั้วต่อเข้าสาย 8PIN RJ45
 
 
     [ 4] UTP LAN CABLE (P-CB-A-00047) [ เมตรละ 17.- ]
 
 
 
 
 
 
 
       ดาวน์โหลด :: Downloads
 
         1. แคตาล็อก :: Catalog
         2. คู่มือ
         3. เอกสาร
                  3.1 et-i2c-longlength-1of2-sch
                  3.2 et-i2c-longlength-2of2-sch
         4. ตัวอย่างโปรแกรม (Sample)
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     * ทาง อีทีที จะไม่มีการรับประกันสินค้า เฉพาะรุ่นนี้ถ้าไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขนี้ กรุณาห้ามเปิดกล่องใช้งาน
และส่งกลับสินค้านี้ เพื่อรับเงินคืน