บทความ

บทความ ARM7
ตอนที่ 5 ควบคุม 7 เซกเมนต์

ศุภชัย บุศราทิจ (raek@etteam.com)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2550


การทำงานของ 7 เซกเมนต์

บทความนี้เป็นตัวอย่างการเขียนโปรแกรม ARM7 เพื่อติดต่อกับ 7 เซกเมนต์ (7-Segment) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่อาศัยหลักการทำงานหลอดไดโอเปล่งแสง หรือที่เรียกว่าหลอดแอลอีดี (LED) มาต่อโดยใช้ขาร่วมกันดังภาพที่ 1 จะเห็นว่า สามารถต่อพ่วงขาร่วมกันได้ 2 ลักษณะ คือ แคโธดร่วม กับแอโหนดร่วม

1. แดโธดร่วม (common cathode) เป็นการต่อขาร่วมกันเฉาะขาที่เป็นส่วนหัวของแอลอีดี ด้วยเหตุนี้ ในการสั่งให้ 7 เซกเมนต์ทำงาน จึงต้องต่อขา a ถึง dp เข้ากำบัส่วนนำเข้า (ขานำออกของ ARM7) แล้วต่อแคโธดร่วมเข้ากับ กราวนด์ ของระบบ
2. แอโหนดร่วม (common anode) เป็นการต่อท่ตรงกันข้ามกับแคโธดร่วม นั่นคือ ใช้ขา a ถึง dp เป็นกราวนด์ และใช้ขาต่อร่วมเป็นแหล่งจ่ายไฟ (Vcc)
อ่านต่อ ... PDF ... (ขนาด 192 กิโลไบต์)

:: ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา ::
:: Training ::  Robotics  :: PSoC :: MCS-51 :: AVR :: 68HC :: BASIC Stamp :: PIC ::
::
Z8/Z80/Z180 :: CPLD ::
ARM :: MSP430 :: CPU/EPROM
:: PC Card/Flash :: Interface Card ::
::
USB/RS232/422/485 :: ET-Test/Project board ::
อุปกรณ์ต่อทดลอง/Connector ::
::
Counter/Clock :: Display/LCD :: Keyboard/Adapter/
หนังสือ ::
::
Barcode/Magnetic/Universal Programmer ::
ไอซีน่าสน ::

©2001-2007 ETT Co.,Ltd, ปรับปรุงเมื่อ ๗ พ.ค. ๒๕๕๐ : Power by suntechnet.com


บริษัทอีทีที จำกัด : ETT Co.,Ltd.

1112/96-98 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
1112-96-98 Sukhumvit Rd., Phrakanong, Bangkok, Thailand 10110
Tel. (66) 02-7121120 Fax. (66) 02-3917216 e-mail sale@etteam.com