DISPLAY > ET-MINI CNT6....(ขั้นตอนการสั่งซื้อ)

 
 
 
 
 
    ET-MINI CNT6 (P-ET-A-00544) [ 3,590.- ยังไม่รวม Vat]
 
            เป็น COUNTER นับ 3 แถว 7 หลัก ขนาดเล็ก สามารถติดตั้งบอกจำนวน การผลิต, เป้าการผลิต ผลต่าง ฯลฯ
                ให้กับพนักงานในแต่ละคนได้รับรู้ผลงานของแต่ละคนได้โดยสะดวก ประหยัดราคา
                และพื้นที่ในการติดตั้ง สามารถใช้นับขึ้น, นับลงได้ , RESET ค่าได้
 
 
                เป็นชุด COUNTER ขนาดเล็ก โดยมีจอ LED แบบ 7-SEGMENT ขนาดสูง 0.56 นิ้ว, 7 หลัก จำนวน 3 แถว
                สามารถนับขึ้น นับลง และจดจำค่าการนับ และแสดงค่าผลต่างที่เกิดจากการนับได้เอง
                โดยมีส่วน แสดงผลการทำงานดังนี้
                     [*] TARGET ใช้แสดงค่าเป้าหมาย หรือจำนวนชิ้นงานที่ต้องการให้ผลิต ค่า TARGET สามารถ
                           คีย์ตั้งค่าได้โดยอิสระ +/- 999,999
                     [*] ACTUAL ใช้แสดงค่าจำนวนที่นับได้ มีค่าแสดงผลระหว่าง +/- 999,999 โดยค่าการนับจะเกิด
                           จาก INPUT ได้ 2 ช่อง INPUT คือ INPUT นับขึ้น และ INPUT นับลง
                     [*] DIFF. (DIFFERENCE) ใช้แสดงค่าผลแตกต่างของ TARGET และ ACTUAL โดยแสดงค่าได้ระหว่าง ค่าบวก
                           9,999,999 และค่าลบ -999,999 โดยถ้าลบมากกว่านี้ จะใช้เป็นเครื่องหมายจุดต่อท้ายแทน เช่น
                            ค่า -999,999 ก็จะแสดงเป็น 999999.
 
 
 
 
 
  
       คุณสมบัติ
 
     [*] มีวงจรรับ INPUT แบบ OPTO ISOLATE 3 ช่อง สามารถต่อในแบบ SW. หรือ SENSOR แบบ NPN/PNP SENSOR ได้
            พร้อมไฟ +12VDC หรือ 24VDC ให้กับ SENSOR
     [*] ตั้งค่าโปรแกรมการเกิด ALARM โดยให้ OUTPUT เป็นแบบหน้าสัมผัส RELAY 1 ชุด (NO, NC, COM)
     [*] มี PORT RS422/485 จำนวน 1 ช่อง ใช้รับค่า และงค่าการนับออกไปยังอุปกรณ์อื่นๆ ได้
     [*] มี DIP SW 3 จุด ตั้ง ID ประจำตัวได้
     [*] มี DISPLAY เป็นแบบ 7-SEGMENT LED สีแดง ความสูง 0.56 นิ้ว จำนวนแถวละ 7 หลัก มี 3 แถว
     [*] มีวงจรรับ INPUT แบบ OPTO ISOLATE 3 ช่อง สามารถต่อในแบบ SW. หรือ SENSOR แบบ NPN/PNP SENSOR ได้
            พร้อมไฟ +12VDC หรือ 24VDC ให้กับ SENSOR ตามค่า DC POWER SUPPLY ที่จ่ายให้
     [*] สามารถนับได้ด้วยความเร็ว 40-500 Hz (40-500 ตัวต่อนาที) ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าโปรแกรม
     [*] รองรับการตั้งค่า พารามิเตอร์ต่างๆ ผ่านทาง IR REMOTE SW. (มีให้ในชุด) สามารถตั้งผ่านทาง PORT RS422/48
     [*] ตั้งค่าแสดงเป้าหมายการนับ TARGET และค่าเริ่มต้นการนับ ACTUAL ได้
     [*] ตั้งค่าโปรแกรมการเกิด ALARM โดยให้สัมพันธ์กับเป้าหมายการนับได้ โดยให้ OUTPUT เป็นแบบหน้าสัมผัส
           RELAY 1 ชุด (NO, NC, COM)
     [*] ค่าการนับต่างๆ และค่าพารามิเตอร์ สามารถจดจำไว้ได้ในการณีไฟดับ โดยมี BATTERRY BACKUP
           ให้ในชุดในการเก็บค่าต่างๆ
     [*] PORT RS422/485 จำนวน 1 ช่อง ใช้รับค่า และส่งค่าการนับออกไปยังอุปกรณ์อื่นๆ ได้
     [*] สามารถใช้ ET-MINI CNT6 ทำหน้าที่เป็นชุดแสดงผลการนับ เพื่อเพิ่มจุดแสดงผลของ COUNTER หลายๆ จุด
            ให้แสดงผลเหมือนชุด ET-MINI CNT6 ตัวหลัก ตัวเดียวได้ เช่นใช้เป็นมอร์นิเตอร์ตรวจการทำงานใ
            น LINE การผลิต และแสดงผลเช่นเดียวกันให้ดูในห้องควบคุม
     [*] มี FUNCTION เพิ่มเติมพิเศษทำตัวเป็น TERMINAL DISPLAY โดยการรับข้อมูลทาง PORT RS422/485 มาแสดงผลบน 7
            SEGMENT LED ทั้ง 3 แถว พร้อม DIP SW. ตั้ง ID CODE ประจำตัวได้ โดยมี 3 รูปแบบ ในการรับข้อมูลแสดง คือ
               [*] ASCII CODE COMMAND
               [*] BINARY HEX CODE COMMAND
               [*] COUNTER CODE COMMAND
     [*] ใช้กับแหล่งจ่ายไฟ 12 - 24VDC กระแส 250 mA , ขั้วต่อ 2 PIN แบบ SCREW TERMINAL BLOCK (สามารถตัดต่อสาย
           POWER DC ของ ET-SWITCHING ADAPTER 12V 1A TYPE J ( A-AP-A-00098 ) เป็น OPTION ซื้อเพิ่มเติม ราคา * 190.-)
     [*] ขนาดกล่อง 5.25 x 12.00 x 17.50 cm. , น้ำหนัก 0.35 Kg
     [*] ในชุด ET-MINI CNT6 ประกอบด้วย ...
               [*] ET-MINI CNT6
               [*] CD-ROM โปรแกรมและคู่มือการใช้งาน
               [*] ET-IR REMOTE KEY
 
 
 
       ดาวน์โหลด :: Downloads
 
     [1] User Manual
     [2] คู่มือการใช้
     [3] แคตาล็อก
ดาวน์โหลดเอกสารและไฟล์ของสินค้า
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า