ETT :: Product :: ET Sensor

ET-SHT45 WATER PROOF SENSOR

[ P-ET-A-00728 ] 790.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-SHT45 WATER PROOF SENSOR เป็นตัว SENSOR วัดอุณหภูมิ และความชื้น อ่านค่าได้ละเอียดแบบ 16 BIT และมีต่าความถูกต้องสูง ตัว SENSOR จะถูกบรรจุในภาชนะแบบกันน้ำ สามารถใช้วัดความชื้น และอุณหภูมิในอากาศ ที่มีละอองน้ำ หรือละอองน้ำฝนได้

SOIL T/H/PH/N/P/K MODBUS RTU

[ C-YA-A-00382 ] 2,990.- (ราคายังไม่รวม Vat)

SOIL T/H/PH/N/P/K MODBUS RTU ...เป็นตัว SENSOR แบบกันน้ำ WATERPROOF วัดค่าพารามิเตอร์ในดินได้ 6 ค่าพารามิเตอร์ คือ วัดค่าอุณหภูมิ ค่าความชื่น ค่า PH และค่า ปริมาณธาตุอาหาร ในดินและในน้ำของพืช วัดค่า N-P-K ( N ไนโตรเจน P ฟอสฟอรัส K โปรแตสเซียม ) โดยใช้การเชื่อมต่อผ่านพอร์ตสือสารอนุกรมแบบ RS485 HALF DUPLEX ด้วย PROTOCOL แบบ MODBUS RTU ในการส่งค่าที่วัดออกมา เหมาะสำหรับการ ปรับปรุงสภาพของดิน การจะให้ปุ๋ยในดินหรือในน้ำ, เก็บข้อมูลของดินหรือน้ำ ก่อนทำการเพาะปลูก, การทดลองวิจัยเพื่อปลูกพืช การปลูกพืชแบบโรงเรือน, ระบบสมาร์ทฟาร์มต่างๆ เป็นต้น

SOIL N-P-K MODBUS RTU

[ C-YA-A-00381 ] 2,100.- (ราคายังไม่รวม Vat)

SOIL N-P-K MODBUS RTU ... เป็นตัว SENSOR แบบกันน้ำ WATERPROOF ใช้วัดปริมาณธาตุอาหาร ในดินและในน้ำของพืช วัดค่า N-P-K ( N ไนโตรเจน P ฟอสฟอรัส K โปรแตสเซียม ) โดยใช้การ เชื่อมต่อผ่านพอร์ตสือสารอนุกรมแบบ RS485 HALF DUPLEX ด้วย PROTOCOL แบบ MODBUS RTU สามารถวัดปริมาณ ความเข้มข้นของธาตุอาหารได้ 0-1999 มิลลิกรัม ต่อ กิโลกรัม หรือ 0-1999 มิลลิกรัม ต่อ ลิตร เหมาะสำหรับการให้ปุ๋ยในดินหรือในน้ำ, เก็บข้อมูลของดินหรือน้ำ ก่อนทำการเพาะปลูก, การทดลองวิจัยเพื่อปลูกพืชในแบบโรงเรือน, ระบบสมาร์ทฟาร์มต่าง ๆ เป็นต้น

ET-WEATHER PM2.5/H/T SENSOR

[ P-ET-A-00707 ] 2,850.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-WEATHER PM2.5/H/T SENSOR ... เป็นชุด WEATHER SENSOR ใช้วัดอนุภาคฝุ่นในอากาศ, ความชื้น, อุณหภูมิ และ VOC (สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ)ใช้ตัว SENSOR รุ่น SEN54-SDN ของบริษัท SENSIRION ติดต่อทำงานทาง BUS I2C (3.3V) (POWER 5V) พร้อมมีส่วน COVER เป็น PLATES RADIATION SHILEDS ป้องกันตัว SENSOR ให้สามารถติดตั้งทำงานกลางแจ้งได้ วัดสภาพอากาศจริง ที่อยู่กลางแจ้ง ตัว PLATES RADIATION SHILEDS ทำจากวัสดุ พลาสติก ABS ทนต่อแดด ทนฝน เป็น WEATHER SENSOR แบบมืออาชีพ ใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น ในสถานีตรวจอากาศ อุตุนิยมวิทยา งานการเกษตร SMART FARM สวนผลไม้ SMART HOME ๆลๆ และที่พิเศษ ET-WEATHER นี้ ลูกค้าสามารถ สั่งทำพิเศษต่างๆได้ เช่น เปลี่ยนตัว SENSOR เบอร์ที่ต้องการได้

SEN54-SDN

[ C-YA-A-00362 ] 1,690.- (ราคายังไม่รวม Vat)

SEN54-SDN ... เป็นชุด MODULE SENSOR ใช้วัดอนุภาคฝุ่นในอากาศ, ความชื้น, อุณหภูมิ และ VOC (สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ) ของบริษัท SENSIRION สามารถนำไปวัดค่าต่างๆ ของอากาศได้ทั้งใน และนอกอาคาร (ไม่ถูกน้ำ หรือละอองน้ำ) ต่อใช้งานทาง PORT I2C 3.3V TTL (POWER 5VDC) โดยใช้พัดลมขนาดเล็กดูดอากาศเข้าไปยังตัว SENSOR แล้วทำการวัดค่า

SENSOR HOLD SEN54

[ A-CV-D-00039 ] 190.- (ราคายังไม่รวม Vat)

SENSOR HOLD SEN54 เป็นตัวยึดชนิดพลาสติก สำหรับการยึด และติดตั้งตัว SENSOR SEN54-SDN เพราะตัว SENSOR นี้จะไม่มีรูสำหรับยึดให้เลย SENSOR HOLD นี้ทำจาก RESIN สีขาว ด้วยขบวนพิมพ์แบบ 3D PRINTING โดย มีรูสำหรับยึดน็อต ทั้งแบบ วาง SENSOR แนวนอน หรือ แนวตั้งขนาด 74 x 48 x 26 mm.

CABLE GHR-06 150CM

[ A-CB-A-00127 ] 150.- (ราคายังไม่รวม Vat)

CABLE GHR-06 150CM เป็นสายสำหรับ SEN54-SDN ในกรณีต้องการต่อสายที่ยาวขึ้นสามารถสั่งซื้อ สายต่อ 6 PIN 1.25 mm. 2 ด้าน ยาว 150 cm.

ET-WEATHER SHT31+BH1750 SENSOR

[ P-ET-A-00704 ] 1,950.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-WEATHER SHT31+BH1750 เป็นชุด WEATHER SENSOR วัดอุณหภูมิ ความชื้น และ ความเข้มของแสง ติดต่อทำงานทาง I2C BUS พร้อมมีส่วน COVER เป็น PLATES RADIATION SHILEDS ป้องกันตัว SENSOR ให้สามารถติดตั้งทำงานกลางแจ้งได้ วัดสภาพอากาศจริง ที่อยู่กลางแจ้ง ตัว PLATES RADIATION SHILEDS ทำจากวัสดุ พลาสติก ABS ทนต่อแดด ทนฝน เป็น WEATHER SENSOR แบบมืออาชีพ ใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น ในสถานีตรวจอากาศ อุตุนิยมวิทยา งานการเกษตร SMART FARM สวนผลไม้ SMART HOME ๆลๆ และที่พิเศษ ET-WEATHER นี้ ลูกค้าสามารถ สั่งทำพิเศษต่างๆได้ เช่น เปลี่ยนตัว SENSOR เบอร์ที่ต้องการได้.

ET-WEATHER SHT31 SENSOR

[ P-ET-A-00703 ] 1,690..- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-WEATHER SHT31 SENSORเป็นชุด WEATHER SENSOR วัดอุณหภูมิ ความชื้น ติดต่อทำงานทาง I2C BUS พร้อมมีส่วน COVER เป็น PLATES RADIATION SHILEDS ป้องกันตัว SENSOR ให้สามารถติดตั้งทำงานกลางแจ้งได้ วัดสภาพอากาศจริง ที่อยู่กลางแจ้ง ตัว PLATES RADIATION SHILEDS ทำจากวัสดุ พลาสติก ABS ทนต่อแดด ทนฝน เป็น WEATHER SENSOR แบบมืออาชีพ ใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น ในสถานีตรวจอากาศ อุตุนิยมวิทยา งานการเกษตร SMART FARM สวนผลไม้ SMART HOME ๆลๆ และที่พิเศษ ET-WEATHER นี้ ลูกค้าสามารถ สั่งทำพิเศษต่างๆได้ เช่น เปลี่ยนตัว SENSOR เบอร์ที่ต้องการได้.

ET-SHT20-5V WATERPROOF SENSOR

[ A-LE-N-00700 ] 660.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-SHT20-5V WATER PROOF SENSOR ... เป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ และความชื้น แบบกันน้ำ ต่อใช้งานทาง I2C (5V) สามารถใช้วัดความชื้นในอากาศ และในดิน (ที่น้ำไม่ท่วมขัง) ได้เป็นอย่างดี มีความแม่นยำ และทนทานต่อสภาวะแวดล้อม โดยใช้ IC SENSOR เบอร์ SHT20 บรรจุในภาชนะกันน้ำ ใช้กับระบบไฟ 5.0V ขนาดตัว SENSOR ยาว 79 mm. , เส้นผ่านศูนย์กลาง 14.50 mm. , ความยาวสาย 60 CM.

BH1750 LIGHT COVER SENSOR V3

[ A-LE-N-00147 ] 380.- (ราคายังไม่รวม Vat)

BH1750 LIGHT COVER SENSOR V3 ...เป็น SENSOR วัดความเข้มของแสง โดยใช้ IC เบอร์ BH1750 ถูกบรรจุใน COVER แบบกันน้ำ เหมาะสำหรับใช้ในเรือนเพาะชำ, การวัดแสงปลูกพืช ตัว SENSOR ติดต่อสื่อสารทาง I2C BUS

BH1750 LIGHT COVER SENSOR & SP13-6P V3

[ A-LE-N-00148 ] 520.- (ราคายังไม่รวม Vat)

BH1750 LIGHT COVER SENSOR & SP13-6P V3...เป็น SENSOR วัดความเข้มของแสง โดยใช้ IC เบอร์ BH1750 ถูกบรรจุใน COVER แบบกันน้ำ เหมาะสำหรับใช้ในเรือนเพาะชำ, การวัดแสงปลูกพืช ตัว SENSOR ติดต่อสื่อสารทาง I2C BUS

SENSOR HOLD TR08

[ A-CV-D-00038 ] 69.- (ราคายังไม่รวม Vat)

SENSOR HOLD TR08 ... เป็นตัวยึดชนิดพลาสติกสำหรับในการยึดติดตั้งตัว SENSOR ของทาง บริษัท อีทีที ได้สะดวก สามารถถอดเข้าถอดออกได้ แข็งแรง ตัว SENSOR ไม่หลุดออกมาได้โดยง่าย ทำจากพลาสติก RESIN สีขาว ด้วยขบวนการ 3D PRINTING พร้อมรูยึด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 4.5 mm. 2 รู, ระยะห่าง 45.6 mm.

BH1750 LIGHT COVER SENSOR

[ A-LE-N-00145 ] 380.- (ราคายังไม่รวม Vat)

BH1750 LIGHT COVER SENSOR ...เป็น SENSOR วัดความเข้มของแสง โดยใช้ IC เบอร์ BH1750 ถูกบรรจุใน COVER แบบกันน้ำ เหมาะสำหรับใช้ในเรือนเพาะชำ, การวัดแสงปลูกพืช ตัว SENSOR ติดต่อสื่อสารทาง I2C BUS

BH1750 LIGHT COVER SENSOR & SP13-6P

[ A-LE-N-00146 ] 520.- (ราคายังไม่รวม Vat)

BH1750 LIGHT COVER SENSOR ...เป็น SENSOR วัดความเข้มของแสง โดยใช้ IC เบอร์ BH1750 ถูกบรรจุใน COVER แบบกันน้ำ เหมาะสำหรับใช้ในเรือนเพาะชำ, การวัดแสงปลูกพืช ตัว SENSOR ติดต่อสื่อสารทาง I2C BUS

4-20mA SIGNAL BOX

[ C-YA-A-00342 ] 1,050.- (ราคายังไม่รวม Vat)

4-20mA SIGNAL BOX ... เป็นเครื่องใช้ทดสอบระบบ 4-20mA, 0-10V ต่างๆ แบบพกพา มี BATTERY แบบ CHARGE ได้ในตัว ทำให้ง่ายและสะดวกในการใช้งานภายนอกสถานที่ต่างๆ ได้ดี

SOIL MOISTURE H/T/EC MODBUS RTU

[ C-YA-A-00340 ] 1,720.- (ราคายังไม่รวม Vat)

SOIL MOISTURE-H/T/EC MODBUS RTU ... เป็นตัว SENSOR ตรวจวัดความชื้นในดิน,อุณหภูมและค่านำไฟฟ้า แบบใช้งานกลางแจ้ง โดยตัวแกน SENSOR สามารถจมอยู่ในดินได้ รับส่งข้อมูลทาง PORT RS485 แบบ MODBUS RTU ใช้การวัดแบบ VWC (VOLUMETRIC WATER CONTENT) เป็นการวัดปริมาณน้ำต่อสัดส่วนปริมาตรของตัวอย่างดินโดยอาศัยวัดค่าความเป็น DILECTRIC ค่าการนำไฟฟ้าของดิน แล้วสร้างวงจรวัด เพื่อเปลียนค่าสัมประสิทธิ์เหล่านี้เป็นค่าความถี่ การนำไฟฟ้า และความต้านทานที่แปรผันตามปริมาณน้ำในดิน คำนวณออกมาเป็นค่า ความชื้น ,อุณหภูมิในดินและค่านำไฟฟ้า เหมาะสำหรับการเก็บข้อมูลในการทดลองวิจัยเพื่อปลูกพืชในแบบโรงเรือน, ระบบสมาร์ทฟาร์มต่างๆ เป็นต้น

SOIL MOISTURE-H MODBUS RTU

[ C-YA-A-00328 ] 1,590.- (ราคายังไม่รวม Vat)

SOIL MOISTURE-H MODBUS RTU ... เป็นตัว SENSOR ตรวจวัดความชื้นในดินแบบใช้งานกลางแจ้ง โดยตัวแกน SENSOR สามารถจมอยู่ในดินได้ รับส่งข้อมูลทาง PORT RS485 แบบ MODBUS RTU ใช้การวัดแบบ VWC (VOLUMETRIC WATER CONTENT) เป็นการวัดปริมาณน้ำต่อสัดส่วนปริมาตรของตัวอย่างดินโดยอาศัยวัดค่าความเป็น DILECTRIC ค่าการนำไฟฟ้าของดิน แล้วสร้างวงจรวัดเพื่อเปลียนค่าสัมประสิทธิ์เหล่านี้เป็นค่าความถี่ การนำไฟฟ้า และความต้านทานที่แปรผันตามปริมาณน้ำในดิน คำนวณออกมาเป็นค่าความชื้นในดิน เหมาะสำหรับการเก็บข้อมูลในเชิงวิทยาศาสตร์ การทดลองวิจัยเพื่อปลูกพืชในแบบโรงเรือน, ระบบสมาร์ทฟาร์มต่างๆ เป็นต้น

LJ12A3-4-Z/BY

[ A-RF-C-00015 ] 140.- (ราคายังไม่รวม Vat)

Inductive Proximity Switch Sensor ด้วย LJ12A3-4-Z/BY ซึ่งแบบ PNP, 3 WIRE ON, DIAMETER 12 mm., SIZE M12 X 55mm เป็น PROXIMITY SW. (ใช้ได้กับโลหะเท่านั้น ในการตรวจจับ), ระยะตรวจจับ 4 mm., พร้อม LED สีแดง แสดงผลสถานะการทำงานตรวจจับ มีสาย 3 เส้น คือ BROWN สำหรับ POWER 6-36VDC, BLACK ​สำหรับ SIGNAL และ BLUE สำหรับ GND

HC-SR04 SENSOR

[ A-IC-M-00032 ] 95.- (ราคายังไม่รวม Vat)

HC-SR04 SENSOR เป็น MODULE ULTRASONIC (40KHz) เป็น SENSOR ใช้วัดระยะทางของวัตถุ หรือสิ่งกีดขวางที่อยู่ด้านหน้า SENSOR โดยใช้หลักการส่งคลื่นเสียง ULTRASONIC

HC-SR501 SENSOR

[ A-LE-N-00134 ] 70.- (ราคายังไม่รวม Vat)

HC-SR501 SENSOR เป็น MODULE ตรวจจับการเคลื่อนไหวจากการเปลี่ยนแปลงของค่าความร้อน (สามารถตรวจจับความร้อนจากตัวคนได้) และให้สัญญาณ OUTPUT ออกมาเป็น LOGIC

SOIL MOISTURE SENSOR

[ C-YA-A-00300 ] 90.- (ราคายังไม่รวม Vat)

SOIL MOISTURE SENSOR เป็น SENSOR วัดความชื้นในดิน แบบ CAPACITIVE ใช้หลักการตรวจจับประจุของแผ่นวัสดุ ที่ใช้ทำ SENSOR ทำให้แผ่น SENSOR ไม่ต้องสัมผัสกับดินโดยตรง

ET-BME280 WATER PROOF SENSOR

[ P-ET-A-00646 ] 660.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-BME280 WATER PROOF SENSOR ... เป็น SENSOR ใช้วัดได้ 3 รายการในตัว คือ ใช้วัดอุณหภูมิ, ความชื้น และความดันบรรยากาศ ตัวเดียวครบ บรรจุตัว SENSOR ในภาชนะบรรจุแบบโลหะ อากาศเข้าออกได้ แบบกันน้ำ และยังสามารถกันฝุ่นเข้าไปในตัว SENSOR ไม่ให้เสียหายได้อีกด้วย ใช้ในที่มีละอองน้ำ หรือละอองน้ำฝนได้ โดยใช้ IC SENSOR ของบริษัท BOSCH เบอร์ BME280

ET-SHT21 WATER PROOF SENSOR

[ P-ET-A-00645 ] 660.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-SHT21 WATER PROOF SENSOR ... เป็น SENSOR ใช้วัดอุณหภูมิ และความชื้น ในแบบกันน้ำ สามารถใช้ในงานวัดความชื้น และอุณหภูมิในอากาศ ที่มีความชื้นสูง มีละอองน้ำ หรือละอองน้ำฝนได้ และวัดความชื้น และอุณหภูมิในดิน (ที่ไม่มีน้ำท่วมขัง) ได้ โดยใช้ IC SENSOR ของบริษัท SENSIRION เบอร์ SHT21 พร้อม PCB บรรจุตัว SENSOR ในภาชนะบรรจุแบบโลหะ อากาศเข้าออกได้แบบกันน้ำ และยังสามารถกันฝุ่นเข้าไปใน ตัว SENSOR ไม่ให้เสียหายได้อีกด้วย

MH-Z14A CO2 SENSOR

[ A-LE-N-00132 ] 1,250.- (ราคายังไม่รวม Vat)

MH-Z14A CO2 SENSOR เป็น MODULE SENSOR ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ (หน่วย PPM) ตัว SENSOR ใช้หลักการไม่กระจายตัวของ INFRARED (NDIR) ในการตรวจจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่มียู่ในอากาศ

HPMA115S0-XXX

[ A-LE-N-00131 ] 2,200.- (ราคายังไม่รวม Vat)

HPMA115S0-XXX ... เป็นชุด MODULE SENSOR ใช้วัดอนุภาคฝุ่นในอากาศ ของบริษัท HONEYWELL สามารถนำไปใช้งานวัดอนุภาคได้ทั้งในอาคาร และนอกอาคาร ให้ผลการวัดที่วัดได้ออกทาง PORT RS232 (TTL 3.3V) ใช้วิธีการวัดด้วยหลักการของการส่งแสง LASER ส่องกับอนุภาคในอากาศที่ลอยอยู่ โดยใช้พัดลมขนาดเล็กดูดอากาศเข้าไปยัง SENSOR สามารถวัดค่าอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5, PM10 อายุการใช้งานของ SENSOR มากกว่า 20,000 ชั่วโมง

PMS5003 PM SENSOR

[ A-LE-N-00130 ] 780.- (ราคายังไม่รวม Vat)

PMS5003 ... เป็นชุด SENSOR ใช้สำหรับตรวจจับ อนุภาค ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ให้ผลการวัดเป็นค่า โดยตรงออกมาเลย ไม่ต้องนำไปคำนวณใดๆ อีก โดยค่าที่ได้ ส่งออกทาง PORT RS232 (TTL 3.3V) โดยใช้หลักการของการส่งแสง LASER ฉายส่องกับ อนุภาคในอากาศที่ลอยอยู่ โดยใช้ พัดลม ขนาดเล็กดูดอากาศเข้ามา PMS5003 สามารถวัดค่า อนุภาค ฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ ตั้งแต่ PM1.0, PM2.5 และ PM10 ได้ในชุดเดียวกัน

RAIN METER STATION

[ C-YA-A-00269 ] 790.- (ราคายังไม่รวม Vat)

RAIN METER STATION ... เป็นอุปกรณ์วัดน้ำฝน ขนาดเล็ก โดยใช้รูปแบบเป็นถาดรับน้ำฝนเข้าสู่ถ้วยตวงเต็มแล้ว ก็จะทำการเทน้ำฝนที่ถ้วยตวงนั้นทิ้งไปอัตโนมัติ ซึ่งก็จะมีแม่เหล็กขนาดเล็กติดอยู่ที่แกนถ้วยตวงนั้น ทำการตัด SW. แม่เหล็ก เกิดการ ปิด, เปิด ตัว SW. สามารถนำสัญญาณ หน้าสัมผัส SW. CONTACT นั้นๆ มาเข้ายังวงจร CONTROLLER INPUT นับจำนวนครั้งในการ ปิด, เปิด ได้เป็นปริมาณน้ำฝน

E3F-5DP1-5L

[ A-LE-N-00129 ] 340.- (ราคายังไม่รวม Vat)

E3F-5DP1-5L ... เป็น SENSOR SWITCH แบบตัดแสง โดยใช้งานคู่กัน ใช้งานได้ไกลสุดในระยะ 5 เมตร ประกอบด้วยตัวส่งแสงในแบบ INFRARED แบบ LED (E3F-5L) และตัวรับแสง INFRARED (E3F-5DP1) โดยรับแสงแล้วจะมี OUTPUT เป็นแบบหน้า CONTACT SWITCH (NO : ปกติเปิด) ทำงานแบบ PNP (SWITCH จะต่อไปยังไฟ VDC เมื่อมีวัตถุกั้นสัญญาณระหว่าง ตัวรับ และตัวส่ง)

ET-SHT31 WATER PROOF SENSOR

[ P-ET-A-00609 ] 760.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-SHT31 WATER PROOF SENSOR ... เป็นตัว SENSOR วัดอุณหภูมิ และความชื้น แบบกันน้ำ สามารถใช้วัดความชื้น และอุณหภูมิใน อากาศ ที่มีละอองน้ำ หรือละอองน้ำฝนได้ และวัดความชื้น และอุณหภูมิในดิน (ที่ไม่มีน้ำท่วมขัง) ได้ โดยใช้ IC SENSOR เบอร์ SHT31 บรรจุตัว SENSOR และ PCB ในภาชนะบรรจุที่กันน้ำแบบโลหะ

ET-SHT20 WATER PROOF SENSOR

[ A-LE-N-00126 ] 760.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-SHT20 WATER PROOF SENSOR ... เป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ และความชื้น แบบกันน้ำ ต่อใช้งานทาง I2C สามารถใช ้วัดความชื้น ในอากาศ และในดิน (ที่น้ำไม่ท่วมขัง) ได้เป็นอย่างดี มีความแม่นยำ และทนทานต่อสภาวะแวดล้อม โดยใช้ IC SENSOR เบอร์ SHT20 บรรจุในภาชนะกันน้ำ ใช้กับระบบไฟ 3.3V

BH1750 LUX SENSOR

[ A-LE-N-00121 ] 120.- (ราคายังไม่รวม Vat)

เป็น MODULE ใช้วัดความเข้มของแสง โดยใช้ตัวไอซีวัดแสง เบอร์ BH1750 ต่อใช้งานทาง I2C

ET-SHT10 WATER PROOF SENSOR

[ P-ET-A-00572 ] 940.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-SHT10 WATER PROOF SENSOR เป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ และความชื้น แบบกันน้ำ สามารถใช้วัดความชื้นในอากาศ และในดิน (ที่น้ำไม่ท่วมขัง) ได้เป็นอย่างดี มีความแม่นยำ และทนทานต่อสภาวะแวดล้อม โดยใช้ IC SENSOR เบอร์ SHT10 อยู่ภายในภาชนะบรรจุที่กันน้ำ ขนาดตัว SENSOR 79mm เส้นผ่านศูนย์กลาง 14.50 mm ความยาวสาย 50 CM

ET-SENSOR BME280

[ P-ET-A-00571 ] 410.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-SENSOR BME280 ใช้วัด ความชื้น, อุณหภูมิ และความดันบรรยากาศ ตัวเดียวครบ โดยใช้ IC SENSOR ของบริษัท BOSCH เบอร์ BME280

HK1100C

[ A-LE-N-00120 ] 690.- (ราคายังไม่รวม Vat)

5V 0-1.2 MPa Pressure Transducer Sensor Oil Fuel Diesel Gas Water Air Sensor 

E18-D80NK

[ A-LE-N-00117 ] 195.- (ราคายังไม่รวม Vat)

เป็น SENSOR แบบ INFRARED ใช้ตรวจจับระยะทาง ด้วยหลักการของการสะท้อนแสง INFRARED ที่ตกกระทบวัตถุ และสะท้อนแสงกลับ สามารถปรับย่านการตรวจจับได้ตั้งแต่ 6 cm. - 80 cm. ให้ OUPUT ออกมาเป็นแบบ LOGIC TTL คือ 0 และ 1 (5V) 

LJ12A3-4-Z/BX

[ A-RF-C-00014 ] 140.- (ราคายังไม่รวม Vat)

INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR LJ12A3-4-Z/BX NPN, 3 WIRE ON, DIAMETER 12 mm., PROXIMITY SW. (ใช้ได้กับโลหะเท่านั้น ในการตรวจจับ), ระยะตรวจจับ 4 mm., พร้อม LED สีแดง แสดงผลสถานะการตรวจจับ

SHT15

[ P-ET-A-00538 ] 750.- (ราคายังไม่รวม Vat)

เป็นตัววัดความชื้น และอุณหภูมิ ประกอบตัวไอซีลงบน PCB พร้อมทดสอบการทำงาน แล้ว, ต่อใช้งานเข้ากับระบบไมโครต่าง ๆ ในการอ่านค่าความชื้น และอุณหภูมิ โดยที่ ET-SENSOR SHT15 จะประกอบด้วยตัว SENSOR SHT15

SHT31

[ P-ET-A-00539 ] 370.- (ราคายังไม่รวม Vat)

เป็นตัววัดความชื้น และอุณหภูมิ ประกอบตัวไอซีลงบน PCB พร้อมทดสอบการทำงาน แล้ว, ต่อใช้งานเข้ากับระบบไมโครต่าง ๆ ในการอ่านค่าความชื้น และอุณหภูมิ โดยที่ET-SENSOR SHT31 จะประกอบด้วยตัว SENSOR SHT31-DIS-B

AM2302

[ P-ET-A-00540 ] 310.- (ราคายังไม่รวม Vat)

เป็นตัววัดความชื้น และอุณหภูมิ ประกอบตัวไอซีลงบน PCB พร้อมทดสอบการทำงาน แล้ว, ต่อใช้งานเข้ากับระบบไมโครต่าง ๆ ในการอ่านค่าความชื้น และอุณหภูมิ โดยที่ ET-SENSOR AM2302 จะประกอบด้วยตัว SENSOR AM2302 (DHT22)

--ไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้--