สินค้า Keyboard > ET-TOUCH PAD 4x4
 
 
 
    ET-TOUCH PAD 4x4  (P-ET-A-00408)...... เลิกผลิต
 
   
           เป็นชุด KEY BOARD ในระบบสัมผัส ขนาด 4 x 4 คีย์ ใช้ MCU เบอร์ STM8S105C4T6 ในการควบคุมการทำงาน สามารถต่อใช้งานกับ MCU ที่เป็นระบบไฟ 5V หรือ 3.3V ได้ ส่งข้อมูลการกดคีย์ในแบบ BCD และแแบ RS232 (TTL)
   
   
     
     คุณสมบัติ
1.
เป็น KEY แบบ TOUCH SENSING ( ระบบสัมผัส ) ในแบบของ CAPACITIVE SENSING ขนาด 16 คีย์ ( 4 x 4 )
   
 

   
2.
ใช้ไฟเลี้ยงบอร์ด 3.3 VDC หรือ 5 VDC ทำให้ต่อกับ MCU ที่เป็นระบบไฟ 3.3 V หรือ 5V ได้, กระแสใช้งานที่ 5V 10 mA.
3.
แสดงสถานะการกดคีย์ ของผู้ใช้งานด้วยเสียง และ LED จำนวน 16 ตัว ที่อยู่ในตำแหน่งของคีย์นั้นๆ
4.
มีการส่งค่า KEY CODE ของ KEY ที่กดได้ 2 รูปแบบ
 

4.1 แบบ BINARY CODE ( BCD 8421 ) ผ่านทาง CONNECTOR 8 PIN โดยมีขาสัญญาณ BCD 4 เส้น, ขา ST#, ขา P#/R, ขา VCC และขา GND

 

4.2 แบบ ASCII CODE ผ่านทาง CONNECTOR 4 PIN RS232 TTL ( UART ), BAUD RATE 9600

5.

มีระบบ KEY พิเศษ 1 KEY สามารถใช้งานเป็น KEY ปกติ หรือใช้เป็น KEY FUN เพื่อกดร่วมกับ KEY อื่นๆ ทำให้สามารถใช้งานได้มากกว่า 16 KEY

6.
สามารถ UP DATE FIRM WARE ใหม่ได้
7.
ใช้แผ่นรอง KEY TOUCH เป็นแผ่นพลาสติกใส หนา 2 มิลลิเมตร
8.
ขนาดบอร์ด 76.2 x 88.9 mm.
   
   
   
   
   
   
     ชุด ET-TOUCH PAD 4 x 4 ประกอบด้วย
   
1. บอร์ด ET-TOUCH PAD
2.
แผ่นพลาสติกใส รอง KEY ขนาด 2 มิลลิเมตร
   
 
 
     ดาวน์โหลด
     1. Catalog
     2. คู่มือภาษาไทย V2
     3. ET-TOUCH PAD 4x4 V2 English Manual
 
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า