[ ETT product : ผลิตภัณฑ์ของ อิทีที ]

ET-08JL3

. . .ET-08JL3 . . .                                                                   ราคา     990.-

        ชุดพัฒนาระบบ CPU เบอร์ MC68HC908JL3 แบบ 28 PIN DIP Type โดยใช้งานร่วมกับชุด ET-PGM08 (ในกรณีผู้เริ่มต้นศึกษา CPU ตระกูลนี้ ก็ขอแนะนำให้ใช้ชุด ET-PGM08 กับ EM-08JL3 ใช้ร่วมกันในกรณีการเริ่มใช้งาน) โดย ชุด EM-08JL3 จะเป็นลักษณะ Emulator คือเป็นตัว Copy ข้อมูลเข้าไปในตัว CPU โดยไม่จำเป็นต้องถอด CPU ในบอร์ดที่จะพัฒนานั้นๆ เข้าออกๆ จากวงจรของบอร์ด ซึ่งจะเป็นลักษณะเดียวกันกับ Incircuitdownload แต่มีข้อดีกว่าคือ สามารถใช้ทรัพยากรขาต่างๆ ได้ครบทั้งร้อยเปอร์เซนต์ และสามารถออกแบบวงจรได้อย่างอิสระตามต้องการเหมือนจริงกับตอนนำไปใช้งานจริงด้วย

ชุดอุปกรณ์สนับสนุน ET-08JL3 

. . . ET-ADAPTER 68HC908JL3 …                             ราคา  420 บาท

ET-ADAPTER 68HC908 JL3 เป็น Adapter Socket ใช้ Copy CPU เบอร์ MC68HC908JL3 ขนาด 28 PIN DIP Type ใช้งานร่วมกับ ET-PGM08 ใช้ Text tool ขนาด 28 Pin บนบอร์ด
. . . ET-ADAPTER 68HC908 JK1, JK3 …                    ราคา  370 บาท
ET-ADAPTER 68HC908 JL3 เป็น Adapter Socket ใช้ Copy CPU เบอร์ MC68HC908JL3 ขนาด 28 PIN DIP Type ใช้งานร่วมกับ ET-PGM08 ใช้ Text tool ขนาด 28 Pin บนบอร์ด
. . . ET-ADAPTER 68HC908 GP3 …                           ราคา  590 บาท
ET-ADAPTER 68HC908 GP3 เป็น Adapter Socket ใช้ Copy CPU เบอร์ MC68HC908 GP32 ขนาด 40 PIN DIP Type ใช้งานร่วมกับ ET-PGM08 ใช้ Text tool ขนาด 40 Pin บนบอร์ด

    

 


ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๑๗ เม.ย.๒๕๔๕