[ ETT product : ผลิตภัณฑ์ของ อิทีที ]

ET-PGM 80

. . .ET-PGM 80 . . .                                                              ราคา     1,690.-

            ชุดพัฒนา โปรแกรม ET-PGM08 เป็นเครื่องมือในการใช้พัฒนาโปรแกรมบอร์ด ที่มีราคาต่ำ และมีขีดความสามารถดีพอสมควร เมื่อเปรียบเทียบกับของต่างประเทศ โดยลักษณะ ET-PGM08 นี้จะเป็นเครื่องใช้ COPY CPU 68HC908 โดยเปลี่ยนตัว Adapter ที่เป็น Text tool ที่ใช้ต่อในการเปลี่ยนเบอร์และขนาดของตัว CPU ต่างๆ

ตัวเครื่องประกอบด้วย ตัวเครื่อง ET-PGM08, สายต่อ RS232, DC-ADAPTER 10VDC 850mA, แผ่นโปรแกรมใช้งาน และคู่มือการใช้งาน

 

บอร์ดที่ใช้ CPU MC68HC908 คือ CP-JR08JL3 V1 และ V2


ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๑๗ เม.ย.๒๕๔๕