[ ETT product : ผลิตภัณฑ์ของ อิทีที ]

CP-2051 V2.0 PLUS

. . . CP-2051 V2.0 PLUS . . .                                                          ราคา  1,350.-

    CP-2051 V2.0 PLUS บอร์ด ... ไมโครคอนโทรลเลอร์ CP - 2051 V2.0 PLUS นับเป็นทางเลือกใหม่อีกรูปแบบหนึ่งของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็ก ซึ่งได้พัฒนาต่อเนื่องมาจาก CP - 2051 และยังได้เพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้น สามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ในตัว CPUได้อย่างครบถ้วน ...

[ บทความ ]

บทความเกี่ยวกับ MCS-51 [GO]

ดาวน์โหลดเอกสารและโปรแกรม


ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๔๓, ๒๑ ต.ค. ๒๕๔๓