[ ETT product : ผลิตภัณฑ์ของ อิทีที ]

ET -LAB  3A

. . . ET-LAB 3A. . .                                        

บริษัท อีทีที เป็นหนึ่งในผู้นำการพัฒนาและวิจัย ชุดการเรียนการสอนด้านไมโครคอมพิวเดอร์ ต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็น CPU ในตระกูลของ Z80, Z180, MCS51, PIC, BASIC Stamp, 68HC11, AVR , RABBIT 2000 และในวันนี้ทาง ทีมงานได้ออกแบบ ชุด ET-LAB3A เป็นชุดฝึกอีกชุดหนึ่งที่ถูกออกแบบ เพื่อการเรียนการ สอนด้านไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งภายในมีส่วนของไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51 และสามารถต่อเชื่อมกับ คอมพิวเดอร์ PC เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมควบคุมจาก คอมพิวเดอร์ PC

แต่สำหรับผู้ที่มีชุด ซิงเกิ้ลบอร์ดของทาง ETT อยู่แล้ว หรือต้องการศึกษาการใช้งานควบคุมอุปกรณ์ภายนอก นั้นสามารถต่อ ET-BOARD เข้ากับ ET-LAB3A เพื่อการศึกษาได้อีกทางหนึ่งด้วย

ในส่วนของอุปกรณ์ที่มีให้ศึกษานั้นก็มีมากมายและทันสมัยกับเทคโนโลยีปัจจุบัน อาทิเช่น

อีกทั้งยังมีส่วนที่สามารถศึกษาการเชื่อมต่อระหว่างดิจิตอลและอนาลอกเพื่อรองรับการนำไมโครคอน โทรลเลอร์ไปใช้งานร่วม กับวงจรอนาลอกทางทีมงาน อีทีที มีความมุ่งหวังว่า ET-LAB3A จะช่วยให้การ พัฒนาการศึกษา ในตัว ไมโครคอนโทรลเลอร MCS51 และ คอมพิวเตอร์ PC อินเตอร์เฟส เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดชุดหนึ่ง 

ส่วนของ CPU ในบอร์ดการทดลอง ET-LAB3A ส่วน MCS51

 

เลือกใช้ CPU MCS51 ของบริษัท PHILIPS เบอร์ P89C51RD2 เป็น CPU ขนาดหน่วยความจำภายใน 64KBYTE แบบ FLASH สามารถทำการ DOWNLOAD โปรแกรมที่เขียนขึ้นบนเครื่องคอมพิวเตอร์ PC จาก PORT RS232 เข้าในตัวของ CPU P89C51RD2 ได้โดยตรงสะดวกในการใช้งานไม่ว่าจะเขียนด้วยภาษา ASSEMBLY หรือ เขียนด้วยภาษา “C” พร้อมกันนี้ในตัวอย่าง การทดลองในชุดก็มีทั้งรูปแบบ ASSEMBLY MCS51 ใน OS แบบ DOS และ WINDOWS รวมทั้ง รูปของ ภาษา “C” ในรูปแบบ DOS ใช้ MICRO C51 และรูปแบบ WINDOWS ใช้ KEIL 51 เป็นตัวอย่างการทดลอง

 

ส่วนการต่ออินเตอร์เฟสกับคอมพิวเตอร์ PC

 

ในการต่อบอร์ด ET-LAB3A กับ คอมพิวเตอร์ PC ใช้การต่อผ่านทาง PRINTER PORT DB25 PIN ของคอมพิวเตอร์ มายังบอร์ด โดยใช้การควบคุมมายัง IC PORT 8255 ซึ่งเป็น PORT INPUT/OUTPUT ขนาด 8 BIT จำนวน 3 ชุด มาต่อทดลองกับอุปกรณ์ ต่างๆ บนบอร์ด เลือกใช้ภาษาสูงในการใช้งานโดยใช้ ภาษา DELPHI ทำงานบน OS ของ WINDOWS ในการเขียนโปรแกรมสั่งทำการทดลอง

 

อุปกรณ์ I/O บนบอร์ด ET-LAB3A

 ชุดทดลอง ET-LAB3A ประกอบด้วย IN PUT ,OUT PUT ในแบบต่างๆ มากที่สุด ให้คุณได้ศึกษาเช่น

ด้วยอุปกรณ์ INPUT/OUTPUT พื้นฐานต่างๆในการทดลองที่มีหลายรูปแบบ ให้คุณสามารถทำความเข้าใจได้ รวมทั้งรูปแบบ BUS และอุปกรณ์ประเภทใหม่ๆ ที่มีอยู่ในบอร์ด เช่น I2C BUS,1-WIRE,iBUTTON อันเป็นแนวทางใหม่ของอุปกรณ์ในอนาคต ที่มีให้คุณครบในบอร์ด

ET-LAB3A นับเป็นบอร์ดทดลองบอร์ดเดียวที่มีอุปกรณ์ที่ครบสมบูรณ์และดีที่สุดในการเรียนรู้ศึกษา ทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล MCS51 ทั้งในรูปแบบ Assembly และ ภาษา C สำหรับ MCS51

และนอกจากนี้ตัวบอร์ด ยังออกแบบให้ต่อเข้ากับชุด คอมพิวเตอร์ PC ได้โดยตรงอีกด้วยคุณสามารถทดลองการนำคอมพิวเตอร์ไปต่ออินเตอร์เฟสกับอุปกรณ์ต่างๆ ทำความเข้าใจการทำงาน พร้อมการ เขียนโปรแกรมควบคุมผ่าน เครื่อง PC

 

บอร์ดทดลอง ชุดเดียวที่ให้คุณเข้าใจได้ทั้ง MCS51 และ คอมพิวเดอร์ PC อินเตอร์เฟส

 “ในราคาประหยัดที่คุณเป็นเจ้าของได้”

 1. ชุด ET-LAB3A ประกอบด้วย
 2. บอร์ด ET-LAB3A
 3. แผ่น CD ROM โปรแกรม ตัวอย่างโปรแกรม พร้อมโปรแกรม ภาษาต่าง ๆ
 4. DC ADATER POWER SUPPLY ET-A05 12VDC 1.5 A
 5. กล่องพลาสติก
 6. สายแพร์ 14 PIN 3 เส้น
 7. สายแพร์ 34 PIN 1 เส้น
 8. สายต่อ 25 PIN DB หัวท้าย
 9. สาย RS232 แบบ 9 PIN และแบบ 25PIN
 10. คู่มือการทดลอง ET-LAB3A
 11. คู่มือ DATA SHEET P89C51RD2
 12. คู่มือภาษาซี MICRO-C51

[ บทความ ]

1. บทความเกี่ยวกับ MCS-51 [GO]
2. บทความเกี่ยวกับ PIC/BASIC Stamp [GO]
3. บทความเกี่ยวกับ 68HC11 [GO]
4. บทความเกี่ยวกับ Z80 [GO]


ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๔๔