[ ETT product : ผลิตภัณฑ์ของ อิทีที ]

ET -BOARD V6

ซิงเกิ้ลบอร์ด 2 ระบบ 2 CPU ในบอร์ดเดียวกัน

. . . ET-BOARD V6 . . .                                                                              ราคา  3,690.-

     ET-BOARD V6.0 ประกอบด้วย  CPU Z80A RUN ความถี่ 4MHz และ CPU AT89S8252 (MCS-51) RUN ความถี่ 11.059MHz โดยเป็นระบบ 2 CPU ในบอร์ดเดียวกันปรับการทำ งานใน ระหว่าง MODE CPU ทั้ง 2 ด้วย SW ที่อยู่บนบอร์ด ได้อย่างสะดวก SINGLE BOARD หนึ่งเดียวของไทยที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตลอดมานานนับสิบปี และในวันนี้บทสรุปในการศึกษา CPU ว่าควรจะเรียนรู้ระบบ CPU ตัวไหนดี, CPU Z80 นั้นล้าหลังไปแล้วหรือยังหรือ MC-S51 เรียนรู้ยากกว่ากันหรือไม่ และตัวไหนดีกว่ากันวันนี้ ET-BOARD V6.0 ซิงเกิ้ลบอร์ด 2 ระบบ 2 CPU ในบอร์ดเดียวกัน (2-in-1) ก็คือคำตอบของทั้งหมด ที่คุณต้องการ ... ET-BOARD V6.0
โครงสร้างของระบบอีทีบอร์ดเวอร์ชั่น 6.0
 • CPU Z80ARUN ความถี่ 4MHz และ CPU ในตระกูล MCS-51 AT89S8252 RUN ความถี่ 11.059MHz หน่วยความจำโปรแกรม (program memory) ภายใน CPU เป็นแบบ FLASH 8KB พร้อมหน่วย ความจำภายในแบบ EEPROM 2 KB เป็นหน่วยความจำข้อมูล (data memory) ภายในตัวชิพ AT89S8252
 • โปรแกรมมอนิเตอร์ขนาด128 KB (FLASH MONITOR PROGRAM) ใช้ AT29C010 IC แบบ FLASH ทำให้สามารถ UPGRADE โปรแกรมได้โดยง่าย
 • 3 MODE การทำงานของ ET-BOARD V6.0
  • Z80 SINGLE BOARD MODE
  • MCS-51 SINGLE BOARD MODE
  • MCS-BASIC 52 MODE
 • 32 KB RAM เบอร์ 62256 พร้อม Baterry backup 3 Volt (ON BOARD) ให้คุณสามารถเขียนใช้งานได้มากกว่าใครพร้อม SOCKET ขยาย RAM ได้อีก 32 KBYTES
 • WATCH DOG และวงจร POWER ON RESET ใช้ IC เบอร์ MAX 691
 • 3 Chanel Serial Port (IC SCN2681) ใช้งานอยู่บนบอร์ดที่ไม่มี ซิงเกิ้ลบอร์ดเครื่องใดให้คุณได้ มาก ขนาดนี้ ET-BOARD V6 จะมี PORT เป็นแบบ RS232 (MAX232) 2 ช่อง , และ RS422/485 เบอ์ร 75176 (OPTION) 1 ช่อง
 • 6 Digit 7-Segment Display พร้อม LED FLAG 8 จุด และ LED USER 4 จุด
 • 24 Keyboard สำหรับใช้งาน โดยที่ตัวแป้น (Key) เป็นแป้นแบบยาง (Rubber key) ที่มีอายุการใช้งานที่ยาว นานและไม่มีปัญหาของหน้าสัมผัส พร้อมให้ความรู้สึกในการกดคีย์ที่ดีกว่าแบบที่ใช้ TACK SW
 • Printer port 20 PIN สามารถต่อเข้ากับ เครื่องพิมพ์ (printer) แบบขนานทั่ว ๆ ไปได้
 • 40 BIT I/O PORT ใช้งาน (8255 24BIT, SCN2681 8BIT,AT89S8252 P1 8BIT)
 • 20 PIN LCD PORT ต่อใช้งานใช้ได้ทั้ง LCD แบบ ตัวอักษร (Text/Character LCD) และแบบกราฟิกส์ (Graphics LCD)
 • 10 PIN ET-FLASH Technology สามารถต่อใช้งาน DOWNLOAD ข้อมูลไปยัง CPU แบบ FLASH AT89S8252 ภายนอกได้ใช้ในการทดสอบทำงานแบบ SINGLE CHIP
 • RTC (Real Timer Clock) จากไอซีเบอร์ DS1307 (OPTION)
 • Serial EEPROM เบอร์ 93C46,56C66 (OPTION)
 • Serial EEPROM 32 KB เบอร์ 24C01-24C256 (OPTION)
 • A-TO-D ขนาด 12 BIT 2 ช่อง จากไอซีเบอร์ LTC1298 (OPTION)

พร้อมโปรแกรมใช้งานต่าง ๆ ให้คุณได้ใช้งาน บนบอร์ดมากมาย เช่น

 • Z80 MODE 32 FUNCTION ใช้งาน 120 SUBROUTINES SYSTEM CALL พร้อมการทำงานในแบบ REMOTE กับเครื่อง PC ผ่านทาง PORT RS232
 • MCS-51 MODE 22 FUNCTION ใช้งาน 112 SUBROUTINES SYSTEM CALL พร้อมการทำงานในแบบ REMOTE กับเครื่อง PC และ EMULATOR 51
 • MODE MCS-BASIC52 ใช้งาน RUN ภาษา BASIC52 ได้กับเครื่อง PC ผ่านทาง PORT RS232

จะเห็นว่าบนพื้นฐานบอร์ดเดียวกันแต่คุณสามารถใช้ศึกษาได้ถึง 2 CPU ในบอร์ดเดียว พร้อมอุปกรณ์ I/O ประเภทต่างๆ เช่น CHIP ASYNCRONOUS,CHIP A TO D,CHIP RTC,CHIP EEPROM มีอยู่พร้อมบนบอร์ดให้ใช้ศึกษาเรียนรู้ ไม่ว่าจะคุณจะเป็นนักศึกษา หรือ อาจารย์ในสถาบันการศึกษาที่ต้องการเรียนรู้ หรือสอนวิชาไมโครฯ จะเห็นว่า ET-BOARD V6.0 คุ้มค่าในการใช้งาน โดยอาจศึกษาการทำงานในแบบของ Microprocessor Z80 ก่อน ... เพื่อให้เข้าใจถึงการ ต่อหน่วยความจำ , การต่อ PORT ต่าง ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานอันสำคัญ ในการเข้าใจระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ จนเข้าใจดีแล้วต่อจากนั้นก็เปลี่ยนไปศึกษา CPU ในแบบ Microcontroller ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ทำให้ตัวคุณหรือนักศึกษารู้กว้าง และรู้ลึกในโลกของ CPU แบบต่างๆ ที่ไม่ใช่ว่าจะมี CPU เพียงเบอร์ เดียวที่ต้องรู้เท่านั้น ET-BOARD V6.0 SINGLE BOARD แบบ 2 in 1 บอร์ดเดียวให้คุณได้ครบมากที่สุดพร้อมอุปกรณ์บอร์ดสนับสนุนต่าง ๆ อันมากมาย จากทางทีมงาน อีทีที ให้ คุณได้ศึกษา ... "คุ้มค่ากับการลงทุน" ... ชุด ET-BOARD V6.0 ประกอบด้วย

 • ตัวบอร์ด V6.0
 • กล่อง, คู่มือการใช้งาน 2 เล่ม (Z80 และ MCS51)
 • แผ่น DISK โปรแกรม
 • สายต่อ PC แบบ 9PIN และ 25PIN
 • ภาคจ่ายไฟ DC ADAPTER

 

 

[ บทความ ]

บทความเกี่ยวกับ Z80/Z180 [GO]
บทความเกี่ยวกับ MCS-51 [GO]

แนะนำการใช้งาน ET-BOARD V6.0 เบื้องต้น [GO]


ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๔๓, ๒๑ ต.ค. ๒๕๔๓, ๖ มิ.ย. ๒๕๔๖