Display >>> ET-BIG CLOCK BOX V2
 
 
 
 
สามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลของตัวนาฬิกาได้หลากหลายๆ รูปแบบ เช่นเดียวกับนาฬิกา
ชุด ET-BIG CLOCK BOX แต่จะมี 2 หน้าจอ ให้สามารถเลือกนำค่าต่างๆ มาแสดงผลไดตามต้องการ
 
 
    ET-BIG CLOCK BOX V2 (P-ET-A-00602) [ 4,850.- ยังไม่รวม Vat]
 
            ET-BIG CLOCK BOX V2 .. เป็นนาฬิกาแสดงผลสีแดงขนาดใหญ่ 8 X 32 DOT X 2 ชุด โดยที่นำเอาชุดนาฬิกา
            ET-BIG CLOCK BOX 2 หน้าจอ มารวมอยู่ในหน้าจอเดียวกัน พร้อมตัว SENSOR อุณหภูมิ และความชื้น
            มีให้ครบในชุดนี้
 
           
 
         คุณสมบัติ
            [ >> ] ขนาดของส่วนแสดงผล ขนาด 2 หน้าจอ แบบ 8 X 32 (256 จุด) สีแดง ขนาด 7.5 X 31.5 cm.
                      จำนวน 2 หน้าจอ
            [ >> ] ขนาดกล่อง 43 X 32.3 X 9.3 cm. สีดำ
            [ >> ] นาฬิกาขนาดใหญ่เหมาะสำหรับ แสดงวันเวลาใน บริษัท , โรงงาน , โรงแรม , ๆลๆ
            [ >> ] ใมีขั้วต่อกลม 5PIN สำหรับต่อ PROBE AM2301 LED 20 CM ใช้วัดความชื้น และอุณหภูมิ
            [ >> ] มีขั้วต่อ RJ45 สำหรับต่อกับระบบฐานเวลา GPS สำหรับงานนาฬืกา ที่ต้องการความเที่ยงตรงที่
                      สูงสุด ไม่มีความผิดพลาดในเรื่องเวลา โดยต่อเข้ากับชุด ET-GPS-RS485 (C-YA-A-00248)
                      ราคา 1,590.00 บาท ราคายังไม่รวม VAT7% (เป็น OPTION ซื้อเพิ่มเติม)
            [ >> ] ชุด ET-BIG CLOCK BOX V2 ประกอบด้วย
                      1) ET-BIG CLOCK BOX V2
                      2) ET-IR REMOTE KEY (ใช้ IR REMOTE ใน การสั่งงาน และ SET UP ค่าต่างๆ)
                                            
                      3) PROBE AM2301 LED 20 CM ใช้วัดความชื้น และอุณหภูมิ มีให้ ในชุด
                                            
                      4) สายไฟ AC LINE แบบ 3 ขา ยาว 5 เมตร

 
 
                       
            [ >> ] บน-แสดง วันที่/เดือน แบบตัวเลข ล่าง-แสดงเวลา ชั่วโมง:นาที:วินาท
 
 
                       
            [ >> ] นาฬิกาจับเวลา
 
 
                       
            [ >> ] บน-แสดงข้อความ Open หรือ Close แบบกระพริบสลับข้อความ ด้วยการกดคีย์นี้ ล่าง-
                     แสดงเวลา ชั่วโมง:นาที
 
 
                       
            [ >> ] บน-แสดง วันที่ เดือน (ตัวย่อ) ล่าง-แสดงเวลา ชั่วโมง:นาที
 
 
                       
            [ >> ] บน-แสดง วันของสัปดาห์ (ตัวย่อ) กับวันที่, อุณหภูมิ, %ความชื้น โดยจะแสดงวนสลับกัน
                     ครั้งละ 10 วินาที ล่าง-แสดงเวลา ชั่วโมง:นาที
 
 
                       
            [ >> ] บน-แสดงเวลา ชั่วโมง, นาที, วินาที แบบดิจิตอล Code 8421 ล่าง-แสดงเวลา ชั่วโมง:นาที:วินาที
 
ƒ
 
                       
            [ >> ] บน-แสดง %ความชื้น, อุณหภูมิ, วันที่ กับเดือน (ตัวเลข) โดยจะแสดงสลับกันครั้งละ
                      10 วินาที ล่าง-แสดงเวลา ชั่วโมง:นาที
 
 
 
 
  
 
       ดาวน์โหลด :: Downloads
 
     [1] Catalog ::: แคตาล็อก
     [2] Manual :: คู่มือ
     [3] Guide :: การใช้
     [4] การใช้กับ G{S
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า