DISPLAY > ET-IR REMOTE KEY....(ขั้นตอนการสั่งซื้อ)

 
 
 
 
 
    ET-IR REMOTE KEY (P-ET-A-00546) [ 120.- ยังไม่รวม Vat]
 
            เป็น KEY IR REMOTE ขนาดเล็ก ความถี่ 38 KHz จำนวนคีย์ 20 คีย์ใช้งาน พร้อม BATTERY 3V ให้ในชุด
 
  
       คุณสมบัติ
 
     [*] ขนาด ET-IR REMOTE KEY ... 8.65 x 4.10 x 0.75 cm.
 
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า