PIC > ET-BASE PIC32MX250F128B
 
 
 
    ET-BASE PIC32MX250F128B (P-ET-A-00513) [ 750.-.- ยังไม่รวม Vat]
 
            เป็นบอร์ดใหม่ของทาง อีทีที ในตระกูล PIC32MX ของบริษัท MICROCHIP โดยเลือกใช้เบอร์
                PIC32MX250F128B รุ่น 28 PIN เป็น MCU ประจำบอร์ด เป็น MCU ขนาด 32 BIT
  
 
       คุณสมบัติของบอร์ด
 
       • ใช้ MCU เบอร์ PIC32MX250F128B ขนาด 28 PIN DIP
                     • 32 BIT CORE 50 MHz / 83 DMIPS MIPS32M4K
                     • INTERNAL OSCILLATOR 8 MHz, PHASE LOCK LOOP
                     • 128 KBYTE FLASH PROGRAM, 3 KBYTE FLASH BOOT MEMORY
                     • 32 KBYTE SRAM, WATCHDOG TIMER
       • 21 I/O PIN, 19 PIN REMAPPABLE I/O, 5 TIMER / 5 CAPTURE /5 COMPARE, 2 UART, 2 SPI,
          5 EXTERNAL INTERRUPT, 2 I2C,9 CH ADC 10 BIT, 1 USB
       • ใช้ CRYSTAL ค่าความถี่ 8.00 MHz ในการทำงาน
       ขั้วต่อ RS232 PORT แบบ 4 PIN ETT จำนวน 2 ช่อง
       ขั้วต่อ I/O PORT 10 PIN ETT 3 ชุด, RA0-4, RB0-7, RB8-15
       LED สำหรับทดสอบบนบอร์ด 2 ตัว RB14, RB15
       ขั้วต่อ RJ11, ICSP สำหรับใช้เชื่อมต่อกับเครื่องโปรแกรม และดีบัก ตามมาตรฐาน ICSP ของ MICROCHIP ใช้กับ ICD3
          หรือ PICKIT3 สำหรับสินค้าของ อีทีที ที่ใช้ได้กับชุดนี้คือ ET-PGM PIC PK3 (P-ET-A-00463) ราคา * 1,450.-
          และ ET-PGM PIC PK3 PLUS (P-ET-A-00464) ราคา * 1,990.-
       1 SW. และ JUMPER สำหรับเลือกสลับสัญญาณเพื่อใช้เป็น ICSP และ GPIOพร้อม LED แสดงสถานะ RUN หรือ PROGRAM
       1 PORT USB HOST TYPE B พร้อม JUMPER ตัดต่อสัญญาณเพื่อใช้งาน
       ขาต่อ I/O PORT ของ PIC32MX รับแรงดันไม่เกิน 3.3V ยกเว้น RB5-RB11 ที่รับ INPUT LOGIC 5V ได้
       POWER SUPPLY สำหรับบอร์ด +5VDC ขั้วแบบ TYPE B สามารถใช้กับชุด ET-SWITCHING ADAPTER 5V 2A TYPE B
          (A-AP-A-00095) ราคา * 190.-
       ขนาด PCB 8.20 x 6.20 cm.
       ในชุด ET-BASE PIC32 ปรระกอบด้วย
                     • บอร์ด
                     • CD-ROM คู่มือ และโปรแกรม
 
 
 
 

ตัวอย่างการนำไปประยุกต์ใช้ของลูกค้าเพื่อทำเครื่องวัดเสียง
 
 
 
       ดาวน์โหลด
 
            1. Catalog
            2. Thai Manual (คู่มือภาษาไทย พร้อมวงจร)
           3. ดาวน์โหลดข้อมูลจาก CD-ROM
 
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า