สินค้า PIC > ET-PGM PIC PK3 Plus
 
 
 
     ET-PGM PIC PK3 Plus (P-ET-A-00464) [1,990.- ยังไม่รวม Vat]
 
   
 

        ET-PGM PIC PK3 PLUS เป็น เครื่องโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล PIC ของ บริษัท MICROCHIP มีคุณสมบัติทาง HARDWARE และ SOFTWARE เทียบเท่ากับเครื่องโปรแกรม PICkit 3 ของทาง MICROCHIP โดยสามารถโปรแกรมและทำการดีบักไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC ที่มีหน่วยความจำแบบ FLASH MEMORY ได้หลายเบอร์ไม่ว่าจะเป็น ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC10, PIC12, PIC16, PIC18, dsPIC30, dsPIC33, PIC24, PIC32
        ET-PGM PIC PK3 PLUS เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ พีซี ในการใช้งานทาง PORT USB, ใช้ไฟเลี้ยงจาก PORT USB, มีความเร็วในการโปรแกรมสูง, นอกจากนี้ยังสามารถอัฟเกรดเฟิร์มแวร์ เวอร์ชั่นใหม่ๆ เบอร์ใหม่ๆ ได้เอง ผ่านทาง คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ทาง อีทีที ยังได้ออกแบบเสริมชุด ADAPTER ต่างๆ ขึ้นใช้ในการโปรแกรมลงในตัว MCU ของ MICROCHIP ได้โดยตรง ไม่จำเป็นต้องมีขั้ว ต่อสำหรับโปรแกรมบนบอร์ด สะดวกต่อการพัฒนาโปรแกรมเป็นอย่างยิ่ง เพราะไม่ต้องคอยถอดไอซี หรือออกแบบขั้วต่อสำหรับโปรแกรม ในเวลานี้จะมี 6 แบบ ADAPTER ใช้กับ ขนาด MCU DIP TYPE 40 PIN, 28 PIN (ขากว้าง), 28 PIN (ขาแคบ), 20 PIN, 18 PIN, 14 PIN ( ET-ADAPTER PIC USB-XXX ) และที่สำคัญ ET-PGM PIC PK3 Plusนี้ ทาง อีทีที ผลิตเอง เราสามารถซ่อมได้ตลอด ไม่จำเป็นต้องส่งไปต่างประเทศ รอการซ่อมเป็นเวลานาน ๆ

   
 

       ใช้งานกับ ไมโครคอนโทรลเลอร์ MICROCHIP รุ่น 12 BIT / 14 BIT - PIC10FXX, PIC12FXX, PIC16FXX รุ่น PIC18FXX รุ่น PIC18FXJXX รุ่น PIC18FXKXX รุ่น PIC24XX รุ่น dsPIC33XX รุ่น PIC32XX

   
 
   
 
   
     คุณสมบัติ
1.
รองรับการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล PIC มีความสามารถเทียบเท่า PICKIT3 ของ MICROCHIP สามารถใช้กับ PIC เบอร์ใหม่ๆ ที่ PICKIT2 ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น เบอร์ PIC18F46K80 , PIC32MX460F512L , PIC32MX795F512L ๆลๆ
2.
ต่อใช้งานทาง USB PORT (Full Speed 12 Mbits/s)
3. ใช้ไฟเลี้ยงในการทำงานของบอร์ดจากขั้ว USB PORT ที่ต่อ
4. มีวงจร POLY SW 500mA และ 50 mA ป้องกันการลัดวงจร
5. สามารถโปรแกรมและทำการดีบักเบอร์ในตระกลู PIC และ dsPIC ได้ด้วย
6. สามารถใช้งานกับบอร์ด ที่มีไฟเลี้ยงได้ตั้งแต่ 2.0 - 6.0V ได้
7. มีหน่วยความจำแบบ FLASH 512 KBYTE สามารถใช้งานแบบ Programmer-TO-GO ได้
8. สามารถโปรแกรม MCU ได้ โดยใช้ TEXT TOOL 40 PIN และ 20 PIN ใน รุ่น ET-PGM PIC PK3 PLUS สามารถใช้กับ MCU PIC ขนาด 8 PIN ถึง 40 PIN
9. มีขั้วต่อในการโปรแกรม IN-CIRCUIT SERIAL PROGRAMMING 2 รูป แบบ
  1. ขั้วต่อแบบ MODULAR JACK RJ11 มาตรฐานของ บริษัท MICROCHIP (ICD2) สามารถใช้ต่อเข้ากับบอร์ดของทาง อีทีที ในตระกูล PIC USB ของ อีทีที บอร์ดในตระกูล PIC อื่นๆ ที่ใช้ขั้วต่อ MODULAR JACK RJ11 มาตรฐานของ MICROCHIP ได้
  2. ขั้วต่อแบบ WAFER 2.54 mm. ขนาด 6 PIN
10. สามารถต่อใช้งานกับ ET-ADAPTER โมดูลในการโปรแกรมแบบ EMULATOR โดยตรงได้กับบอร์ด TARGET เช่น ET-ADAPTER PIC USB-XXX
11. ขนาด PCB 10 x 7.5 cm., พร้อมฐาน
12. ใช้งานกับโปรแกรม MPLAB IDE, PICkit 3 Programmer ของบริษัท MICROCHIP ทำงานบนคอมพิวเตอร์ พีซี ใช้งานบน OS WINDOWS XP, WINDOWS Vista, WINDOWS 7
13. ชุด ET-PGM PIC PK3 Plus ประกอบด้วย
  1. บอร์ด ET-PGM PIC PK3 Plus
  2. สายต่อ USB TYPE A/B
  3. สายต่อ RJ-ICD2
   
   
   
   
 
     ดาวน์โหลด
     1. Manual (Thai)
     2. Catalog
     3. ใช้งาน ET-PGM PIC PK3 บน Ubuntu
     4. เอกสาร และโปรแกรม
 
 
ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม