ETT :: Product :: AVR :: NANO F328P-C

NANO F328P-C

[ C-YA-A-00374 ] 150.- (ราคายังไม่รวม Vat)

บอร์ด NANO F328-C เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ของบริษัท Logic Green Technology รุ่น LGT8F328P ที่ถูกออกแบบให้เป็นสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ประเภท RISC (Reduce Instruction Set Computer) ที่ส่วนใหญ่จะทำงานจบใน 1 วงรบการทำงาน (Clock Cycle) นอกจากนี้ ชุดคำสั่งและโครงสร้างของสถาปัตยกรรมภายในชิพมีความเข้ากันได้กับ ไมโครคอนโทรล เลอร์ Atmel AVR atmega328p และตัวบอร์ดถูกออกแบบเพื่อใช้แทนบอร์ด Arduino Nano จึงจัดวางตำแหน่งขาต่าง ๆ ตรงกัน ทำให้สามารถนำบอร์ดไปใช้แทนบอร์ดเดิมได้โดยไม่ต้องออกแบบแผงวงจรใหม่

คุณสมบัติของบอร์ด NANO F328-C

Download :: ดาวน์โหลด

1. Thai Catalog

2. Thai Manual

3. LGT8F328P.pdf

4. Pin-out

5. ตัวอย่างโปรแกรม

6. เอกสารเพิ่มเติม

--ไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้--