สินค้าทั้งหมด > ET Sensor ....(ขั้นตอนการสั่งซื้อ) ปรับปรุงเมื่อ 7 ก.พ. 2560

           
สินค้า รายละเอียด ราคา
ET-SENSOR E18-D80NK (A-LE-N-00117)

เป็น SENSOR แบบ INFRARED ใช้ตรวจจับระยะทาง ด้วยหลักการของการสะท้อนแสง INFRARED ที่ตกกระทบวัตถุ และสะท้อนแสงกลับ สามารถปรับย่านการตรวจจับได้ตั้งแต่ 6 cm. - 80 cm. ให้ OUPUT ออกมาเป็นแบบ LOGIC TTL คือ 0 และ 1 (5V) 

195.-
ET-SENSOR LJ12A3-4-Z/BX (A-RF-C-00014)

INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR LJ12A3-4-Z/BX NPN, 3 WIRE ON, DIAMETER 12 mm., PROXIMITY SW. (ใช้ได้กับโลหะเท่านั้น ในการตรวจจับ), ระยะตรวจจับ 4 mm., พร้อม LED สีแดง แสดงผลสถานะการตรวจจับ

140.-
ET-SENSOR SHT15 (P-ET-A-00538)

เป็นตัววัดความชื้น และอุณหภูมิ ประกอบตัวไอซีลงบน PCB พร้อมทดสอบการทำงาน แล้ว, ต่อใช้งานเข้ากับระบบไมโครต่าง ๆ ในการอ่านค่าความชื้น และอุณหภูมิ โดยที่ ET-SENSOR SHT15 จะประกอบด้วยตัว SENSOR SHT15

 

750.-
ET-SENSOR SHT31 (P-ET-A-00539)

เป็นตัววัดความชื้น และอุณหภูมิ ประกอบตัวไอซีลงบน PCB พร้อมทดสอบการทำงาน แล้ว, ต่อใช้งานเข้ากับระบบไมโครต่าง ๆ ในการอ่านค่าความชื้น และอุณหภูมิ โดยที่ET-SENSOR SHT31 จะประกอบด้วยตัว SENSOR SHT31-DIS-B

370.-
ET-SENSOR AM2302 (P-ET-A-00540)

เป็นตัววัดความชื้น และอุณหภูมิ ประกอบตัวไอซีลงบน PCB พร้อมทดสอบการทำงาน แล้ว, ต่อใช้งานเข้ากับระบบไมโครต่าง ๆ ในการอ่านค่าความชื้น และอุณหภูมิ โดยที่ ET-SENSOR AM2302 จะประกอบด้วยตัว SENSOR AM2302 (DHT22)

 

310.-