ETT :: Product :: ET Sensor

MH-Z14A CO2 SENSOR

[ A-LE-N-00132 ] 1,250.- (ราคายังไม่รวม Vat)

MH-Z14A CO2 SENSOR เป็น MODULE SENSOR ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ (หน่วย PPM) ตัว SENSOR ใช้หลักการไม่กระจายตัวของ INFRARED (NDIR) ในการตรวจจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่มียู่ในอากาศ

HPMA115S0-XXX

[ A-LE-N-00131 ] 1,090.- (ราคายังไม่รวม Vat)

HPMA115S0-XXX ... เป็นชุด MODULE SENSOR ใช้วัดอนุภาคฝุ่นในอากาศ ของบริษัท HONEYWELL สามารถนำไปใช้งานวัดอนุภาคได้ทั้งในอาคาร และนอกอาคาร ให้ผลการวัดที่วัดได้ออกทาง PORT RS232 (TTL 3.3V) ใช้วิธีการวัดด้วยหลักการของการส่งแสง LASER ส่องกับอนุภาคในอากาศที่ลอยอยู่ โดยใช้พัดลมขนาดเล็กดูดอากาศเข้าไปยัง SENSOR สามารถวัดค่าอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5, PM10 อายุการใช้งานของ SENSOR มากกว่า 20,000 ชั่วโมง

PMS5003 PM SENSOR

[ A-LE-N-00130 ] 780.- (ราคายังไม่รวม Vat)

PMS5003 ... เป็นชุด SENSOR ใช้สำหรับตรวจจับ อนุภาค ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ให้ผลการวัดเป็นค่า โดยตรงออกมาเลย ไม่ต้องนำไปคำนวณใดๆ อีก โดยค่าที่ได้ ส่งออกทาง PORT RS232 (TTL 3.3V) โดยใช้หลักการของการส่งแสง LASER ฉายส่องกับ อนุภาคในอากาศที่ลอยอยู่ โดยใช้ พัดลม ขนาดเล็กดูดอากาศเข้ามา PMS5003 สามารถวัดค่า อนุภาค ฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ ตั้งแต่ PM1.0, PM2.5 และ PM10 ได้ในชุดเดียวกัน

RAIN METER STATION

[ C-YA-A-00269 ] 790.- (ราคายังไม่รวม Vat)

RAIN METER STATION ... เป็นอุปกรณ์วัดน้ำฝน ขนาดเล็ก โดยใช้รูปแบบเป็นถาดรับน้ำฝนเข้าสู่ถ้วยตวงเต็มแล้ว ก็จะทำการเทน้ำฝนที่ถ้วยตวงนั้นทิ้งไปอัตโนมัติ ซึ่งก็จะมีแม่เหล็กขนาดเล็กติดอยู่ที่แกนถ้วยตวงนั้น ทำการตัด SW. แม่เหล็ก เกิดการ ปิด, เปิด ตัว SW. สามารถนำสัญญาณ หน้าสัมผัส SW. CONTACT นั้นๆ มาเข้ายังวงจร CONTROLLER INPUT นับจำนวนครั้งในการ ปิด, เปิด ได้เป็นปริมาณน้ำฝน

E3F-5DP1-5L

[ A-LE-N-00129 ] 340.- (ราคายังไม่รวม Vat)

E3F-5DP1-5L ... เป็น SENSOR SWITCH แบบตัดแสง โดยใช้งานคู่กัน ใช้งานได้ไกลสุดในระยะ 5 เมตร ประกอบด้วยตัวส่งแสงในแบบ INFRARED แบบ LED (E3F-5L) และตัวรับแสง INFRARED (E3F-5DP1) โดยรับแสงแล้วจะมี OUTPUT เป็นแบบหน้า CONTACT SWITCH (NO : ปกติเปิด) ทำงานแบบ PNP (SWITCH จะต่อไปยังไฟ VDC เมื่อมีวัตถุกั้นสัญญาณระหว่าง ตัวรับ และตัวส่ง)

MODBUS RTU SENSOR H/T

[ C-YA-A-00262 ] 890.- (ราคายังไม่รวม Vat)

MODBUS RTU SENSOR H/T ...เป็นชุด SENSOR สำหรับ วัดอุณหภูมิ และความชื้น จากต่างประเทศ โดยใช้ต่อการสื่อสารผ่านทาง RS485 แบบ HALF DUPLEX ใช้ PROTOCOL แบบ MODBUS RTU สามารถต่อใช้งานได้ ระยะไกลถึง 1.2 กิโลเมตร ( แยกแหล่งจ่ายไฟ ) ในแบบ MULTI-DROP กำหนด ADDRESS ของตัว SENSOR ได้มากถึง 255 ตำแหน่ง

ET-SHT31 WATER PROOF SENSOR

[ P-ET-A-00609 ] 760.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-SHT31 WATER PROOF SENSOR ... เป็นตัว SENSOR วัดอุณหภูมิ และความชื้น แบบกันน้ำ สามารถใช้วัดความชื้น และอุณหภูมิใน อากาศ ที่มีละอองน้ำ หรือละอองน้ำฝนได้ และวัดความชื้น และอุณหภูมิในดิน (ที่ไม่มีน้ำท่วมขัง) ได้ โดยใช้ IC SENSOR เบอร์ SHT31 บรรจุตัว SENSOR และ PCB ในภาชนะบรรจุที่กันน้ำแบบโลหะ

ET-SHT20 WATER PROOF SENSOR

[ A-LE-N-00126 ] 760.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-SHT20 WATER PROOF SENSOR ... เป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ และความชื้น แบบกันน้ำ ต่อใช้งานทาง I2C สามารถใช ้วัดความชื้น ในอากาศ และในดิน (ที่น้ำไม่ท่วมขัง) ได้เป็นอย่างดี มีความแม่นยำ และทนทานต่อสภาวะแวดล้อม โดยใช้ IC SENSOR เบอร์ SHT20 บรรจุในภาชนะกันน้ำ ใช้กับระบบไฟ 3.3V

BH1750 LUX SENSOR

[ A-LE-N-00121 ] 120.- (ราคายังไม่รวม Vat)

เป็น MODULE ใช้วัดความเข้มของแสง โดยใช้ตัวไอซีวัดแสง เบอร์ BH1750 ต่อใช้งานทาง I2C

ET-SHT10 WATER PROOF SENSOR

[ P-ET-A-00572 ] 940.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-SHT10 WATER PROOF SENSOR เป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ และความชื้น แบบกันน้ำ สามารถใช้วัดความชื้นในอากาศ และในดิน (ที่น้ำไม่ท่วมขัง) ได้เป็นอย่างดี มีความแม่นยำ และทนทานต่อสภาวะแวดล้อม โดยใช้ IC SENSOR เบอร์ SHT10 อยู่ภายในภาชนะบรรจุที่กันน้ำ ขนาดตัว SENSOR 79mm เส้นผ่านศูนย์กลาง 14.50 mm ความยาวสาย 50 CM

ET-SENSOR BME280

[ P-ET-A-00571 ] 410.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-SENSOR BME280 ใช้วัด ความชื้น, อุณหภูมิ และความดันบรรยากาศ ตัวเดียวครบ โดยใช้ IC SENSOR ของบริษัท BOSCH เบอร์ BME280

HK1100C

[ A-LE-N-00120 ] 690.- (ราคายังไม่รวม Vat)

5V 0-1.2 MPa Pressure Transducer Sensor Oil Fuel Diesel Gas Water Air Sensor 

E18-D80NK

[ A-LE-N-00117 ] 195.- (ราคายังไม่รวม Vat)

เป็น SENSOR แบบ INFRARED ใช้ตรวจจับระยะทาง ด้วยหลักการของการสะท้อนแสง INFRARED ที่ตกกระทบวัตถุ และสะท้อนแสงกลับ สามารถปรับย่านการตรวจจับได้ตั้งแต่ 6 cm. - 80 cm. ให้ OUPUT ออกมาเป็นแบบ LOGIC TTL คือ 0 และ 1 (5V) 

LJ12A3-4-Z/BX

[ A-RF-C-00014 ] 140.- (ราคายังไม่รวม Vat)

INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR LJ12A3-4-Z/BX NPN, 3 WIRE ON, DIAMETER 12 mm., PROXIMITY SW. (ใช้ได้กับโลหะเท่านั้น ในการตรวจจับ), ระยะตรวจจับ 4 mm., พร้อม LED สีแดง แสดงผลสถานะการตรวจจับ

SHT15

[ P-ET-A-00538 ] 750.- (ราคายังไม่รวม Vat)

เป็นตัววัดความชื้น และอุณหภูมิ ประกอบตัวไอซีลงบน PCB พร้อมทดสอบการทำงาน แล้ว, ต่อใช้งานเข้ากับระบบไมโครต่าง ๆ ในการอ่านค่าความชื้น และอุณหภูมิ โดยที่ ET-SENSOR SHT15 จะประกอบด้วยตัว SENSOR SHT15

SHT31

[ P-ET-A-00539 ] 370.- (ราคายังไม่รวม Vat)

เป็นตัววัดความชื้น และอุณหภูมิ ประกอบตัวไอซีลงบน PCB พร้อมทดสอบการทำงาน แล้ว, ต่อใช้งานเข้ากับระบบไมโครต่าง ๆ ในการอ่านค่าความชื้น และอุณหภูมิ โดยที่ET-SENSOR SHT31 จะประกอบด้วยตัว SENSOR SHT31-DIS-B

AM2302

[ P-ET-A-00540 ] 310.- (ราคายังไม่รวม Vat)

เป็นตัววัดความชื้น และอุณหภูมิ ประกอบตัวไอซีลงบน PCB พร้อมทดสอบการทำงาน แล้ว, ต่อใช้งานเข้ากับระบบไมโครต่าง ๆ ในการอ่านค่าความชื้น และอุณหภูมิ โดยที่ ET-SENSOR AM2302 จะประกอบด้วยตัว SENSOR AM2302 (DHT22)

Let's Chat


1112/96-98, Sukhumvit Road, Phrakanong, Bangkok 10110 Thailand
1112/96-98 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110

e-mail : sale@etteam.com

TEL: 0-2712-1120 FAX: 0-2391-7216