สินค้าทั้งหมด > ET Sensor ....(ขั้นตอนการสั่งซื้อ)

           
สินค้า รายละเอียด ราคา
ET-SENSOR E3F-5DP1-5L (A-LE-N-00129)   

E3F-5DP1-5L ... เป็น SENSOR SWITCH แบบตัดแสง โดยใช้งานคู่กัน ใช้งานได้ไกลสุดในระยะ 5 เมตร ประกอบด้วยตัวส่งแสงในแบบ INFRARED แบบ LED (E3F-5L) และตัวรับแสง INFRARED (E3F-5DP1) โดยรับแสงแล้วจะมี OUTPUT เป็นแบบหน้า CONTACT SWITCH (NO : ปกติเปิด) ทำงานแบบ PNP (SWITCH จะต่อไปยังไฟ VDC เมื่อมีวัตถุกั้นสัญญาณระหว่าง ตัวรับ และตัวส่ง)

340.-
ET-SENSOR MODBUS RTU SENSOR H/T (C-YA-A-00262)   

MODBUS RTU SENSOR H/T ...เป็นชุด SENSOR สำหรับ วัดอุณหภูมิ และความชื้น จากต่างประเทศ โดยใช้ต่อ           การสื่อสารผ่านทาง RS485 แบบ HALF DUPLEX ใช้ PROTOCOL แบบ MODBUS RTU สามารถต่อใช้งานได้  ระยะไกลถึง 1.2 กิโลเมตร ( แยกแหล่งจ่ายไฟ ) ในแบบ MULTI-DROP กำหนด ADDRESS ของตัว SENSOR ได้มากถึง 255 ตำแหน่ง

890.-
ET-SENSOR ET-SHT31 WATER PROOF SENSOR (P-ET-A-00609)   

ET-SHT31 WATER PROOF SENSOR ... เป็นตัว SENSOR วัดอุณหภูมิ และความชื้น แบบกันน้ำ สามารถใช้วัดความชื้น และอุณหภูมิใน อากาศ ที่มีละอองน้ำ หรือละอองน้ำฝนได้ และวัดความชื้น และอุณหภูมิในดิน (ที่ไม่มีน้ำท่วมขัง) ได้ โดยใช้ IC SENSOR เบอร์ SHT31 บรรจุตัว SENSOR และ PCB ในภาชนะบรรจุที่กันน้ำแบบโลหะ

760.-
ET-SENSOR ET-SHT20 WATER PROOF SENSOR (A-LE-N-00126)   

ET-SHT20 WATER PROOF SENSOR ... เป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ และความชื้น แบบกันน้ำ ต่อใช้งานทาง I2C สามารถใช ้วัดความชื้น ในอากาศ และในดิน (ที่น้ำไม่ท่วมขัง) ได้เป็นอย่างดี มีความแม่นยำ และทนทานต่อสภาวะแวดล้อม โดยใช้ IC SENSOR เบอร์ SHT20 บรรจุในภาชนะกันน้ำ ใช้กับระบบไฟ 3.3V

760.-
ET-SENSOR BH1750 LUX SENSOR (A-LE-N-00121)   

เป็น MODULE ใช้วัดความเข้มของแสง โดยใช้ตัวไอซีวัดแสง เบอร์ BH1750 ต่อใช้งานทาง I2C

120.-
ET-SENSOR ET-SHT10 WATER PROOF SENSOR (P-ET-A-00572)   

ET-SHT10 WATER PROOF SENSOR เป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ และความชื้น แบบกันน้ำ สามารถใช้วัดความชื้นในอากาศ และในดิน (ที่น้ำไม่ท่วมขัง) ได้เป็นอย่างดี มีความแม่นยำ และทนทานต่อสภาวะแวดล้อม โดยใช้ IC SENSOR เบอร์ SHT10 อยู่ภายในภาชนะบรรจุที่กันน้ำ ขนาดตัว SENSOR 79mm เส้นผ่านศูนย์กลาง 14.50 mm ความยาวสาย 50 CM

940.-
ET-SENSOR ET-SENSOR BME280 (P-ET-A-00571)   

ET-SENSOR BME280 ใช้วัด ความชื้น, อุณหภูมิ และความดันบรรยากาศ ตัวเดียวครบ โดยใช้ IC SENSOR ของบริษัท BOSCH เบอร์ BME280

410.-
ET-SENSOR HK1100C (A-LE-N-00120)   

5V 0-1.2 MPa Pressure Transducer Sensor Oil Fuel Diesel Gas Water Air Sensor 

690.-
ET-SENSOR E18-D80NK (A-LE-N-00117)

เป็น SENSOR แบบ INFRARED ใช้ตรวจจับระยะทาง ด้วยหลักการของการสะท้อนแสง INFRARED ที่ตกกระทบวัตถุ และสะท้อนแสงกลับ สามารถปรับย่านการตรวจจับได้ตั้งแต่ 6 cm. - 80 cm. ให้ OUPUT ออกมาเป็นแบบ LOGIC TTL คือ 0 และ 1 (5V) 

195.-
ET-SENSOR LJ12A3-4-Z/BX (A-RF-C-00014)

INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR LJ12A3-4-Z/BX NPN, 3 WIRE ON, DIAMETER 12 mm., PROXIMITY SW. (ใช้ได้กับโลหะเท่านั้น ในการตรวจจับ), ระยะตรวจจับ 4 mm., พร้อม LED สีแดง แสดงผลสถานะการตรวจจับ

140.-
ET-SENSOR SHT15 (P-ET-A-00538)

เป็นตัววัดความชื้น และอุณหภูมิ ประกอบตัวไอซีลงบน PCB พร้อมทดสอบการทำงาน แล้ว, ต่อใช้งานเข้ากับระบบไมโครต่าง ๆ ในการอ่านค่าความชื้น และอุณหภูมิ โดยที่ ET-SENSOR SHT15 จะประกอบด้วยตัว SENSOR SHT15

 

750.-
ET-SENSOR SHT31 (P-ET-A-00539)

เป็นตัววัดความชื้น และอุณหภูมิ ประกอบตัวไอซีลงบน PCB พร้อมทดสอบการทำงาน แล้ว, ต่อใช้งานเข้ากับระบบไมโครต่าง ๆ ในการอ่านค่าความชื้น และอุณหภูมิ โดยที่ET-SENSOR SHT31 จะประกอบด้วยตัว SENSOR SHT31-DIS-B

370.-
ET-SENSOR AM2302 (P-ET-A-00540)

เป็นตัววัดความชื้น และอุณหภูมิ ประกอบตัวไอซีลงบน PCB พร้อมทดสอบการทำงาน แล้ว, ต่อใช้งานเข้ากับระบบไมโครต่าง ๆ ในการอ่านค่าความชื้น และอุณหภูมิ โดยที่ ET-SENSOR AM2302 จะประกอบด้วยตัว SENSOR AM2302 (DHT22)

 

310.-