Raspberry Pi > ET-TEST HAT ....(ขั้นตอนการสั่งซื้อ)

 
 
 
 
 
    ET-TEST HAT (P-ET-A-00529) [ 320.- ยังไม่รวม Vat]
 
 
            เป็นบอร์ดที่ถูกออกแบบใช้ทดสอบ I/O PORT ของบอร์ด RASPBERRY PI ทดสอบการทำงาน หรือ
            ใช้ในการเขียนโปรแกรมแบบง่ายๆ แสดงผลการทำงาน LED หรือ BUZZER บนบอร์ดนี้
 
 
*** รูปการต่อใช้งาน เข้ากับบอร์ด RASPBERRY PI ***
 
 
  
 
       คุณสมบัติ ET-TEST HAT
 

     [ ] สามารถใช้งานร่วมกับบอร์ด RASPBERRY PI MODEL A, MODEL B+, PI2 MODEL B

     [ ] มีส่วนเชื่อมต่อวงจร สำหรับรับค่า ID EEPROM (เป็น OPTION เพิ่มเติม)
     [ ] มี LED แบบ SMD จำนวน 26 ตัว สำหรับใช้ทดสอบ I/O PORT ของ RASPBERRY PI
     [ ] มี SW พร้อม JUMPER สำหรับเลือกการทำงาน จำนวน 2 ชุด
     [ ] มี BUZZER พร้อม JUMPER เพื่อใช้ทดสอบการทำงาน 1 ชุด
     [ ] พร้อมขั้วต่อ 2 x 20 PIN STACKABLE 25.5 mm.    
     [ ] ขนาด PCB 6.5 x 5.6 mm.,
     [ ] ชุดเสาเหล็กเป็น OPTION เลือกซื้อให้ตรงกับชั้น ของการต่อบอร์ด
     [ ] บอร์ด ET-TEST HAT ... ประกอบด้วย
                    [ ] ET-TEST HAT
                    [ ] เอกสารใช้งาน
                    [ ] ตัวอย่างโปรแกรม
 
 
 
       ดาวน์โหลด :: Downloads
 
         1. Catalog
         2. รายการสินค้า
         3. Manual
         4. คู่มือ
 
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     * บอร์ดนี้เป็นสินค้าจากต่างประเทศ นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ วงจรอุปกรณ์เป็น SMD ไม่สามารถซ่อมได้
ทางอีทีที ได้ทำการตรวจสอบวงจรทุกส่วนว่า สามารถทำงานได้ ก่อนการจำหน่ายแล้วทุกบอร์ด

     * ทาง อีทีที จะไม่มีการรับประกันสินค้า เฉพาะรุ่นนี้ถ้าไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขนี้ กรุณาห้ามเปิดกล่องใช้งาน
และส่งกลับสินค้านี้ เพื่อรับเงินคืน