สินค้า ICs > ไอซี ATMEGA2560-16AU
 
 
 
    ไอซี ATMEGA2560-16AU (B-IC-C-00016) [440.- ยังไม่รวม Vat]
 
   
 

เป็น IC Microcontrollers ของ ATMEL ในตระกลู AVR ขนาดหน่วยความจำแบบ FLASH 256 K BYTE ,RAM 8K BYTE, EEPROM 4K BYTE, I/O 86 , A/D 16x10B ,SPEED 16MHz , ขนาดตัว IC แบบ 100-TQFP

   
   
   
 
     ดาวน์โหลด
     1. Data sheet
 
 
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า