สินค้า LCD > ET-TFT240320TP-3.2 REV B
 
 
 
    ET-TFT240320TP-3.2 Rev B.(P-ET-A-00414) [1,690.- ยังไม่รวม VAT]
 
   
 

ET-TFT240320TP-3.2 REV B ชุดใหม่มาทดแทนTFT LCD ในชุดเดิม เพิ่มความสามารถ
ในการต่อ INTERFACE กับ MCU โดยสามารถต่อได้ในแบบ SERIAL MODE SPI, PARALLEL MODE 16 BIT และ PARALLEL MODE 8 BIT

   
   
 
   
 
   
 
   
   
   
 
     คุณสมบัติของบอร์ด
     1.   เป็น MODULE TFT LCD ประกอบรวมกับบอร์ด พร้อมวงจรใช้งาน
     2.   ส่วน DISPLAY เป็น MODULE TFT LCD COLOR พร้อมส่วน TOUCH SCREEN ขนาด 240 x 320 PIXEL
     3.   ขนาดของหน้าจอ 3.2 นิ้ว, ความละเอียดสี 65536 สี (RGB ขนาด R = 5 BIT, G = 6 BIT, B = 5 BIT)
     4.   ใช้ SINGLE CHIP DRIVER เบอร์ SPFD 5408A
     5.   เลือกการ INTERFACE LCD ได้ 3 MODE
         5.1 SERIAL MODE SPI ใช้ขาสัญญาณ I/O ทั้งหมด 10 PIN ในการติดต่อ
         5.2 PARALLEL MODE 16 BIT ใช้ขาสัญญาณ I/O ทั้งหมด 27 PIN ในการติดต่อ
         5.3 PARALLEL MODE 8 BIT ใช้ขาสัญยาณ I/O ทั้งหมด 19 PIN ในการติดต่อ
     6.   ในส่วนของการควบคุม TOUCH SCREEN สามารถเลือก INTERFACE ได้ 2 แบบ
          6.1 แบบ SPI โดยผ่าน CHIP TOUCH SCREEN CONTROLLER เบอร์ ADS7846 (ON BOARD) ความละเอียด 12 BIT
          6.2 แบบต่อโดยตรงเข้ากับ X-, X+, Y-, Y+ ของ LCD เข้ากับขา A TO D ของ MCU โดยตรง
     7.   ในการใช้งาน ถ้าไม่ต้องการใช้ในส่วน TOUCH SCREEN ก็สามารถต่อสัญญาณ I/O ในส่วนของ LCD อย่างเดียวก็ได้
     8.   สามารถต่อ INTERFACE เข้ากับ MCU ได้ทั้งไฟเลี้ยง 5V และ 3.3V ได้
     9.   CONNECTOR สำหรับต่อใช้งาน มี 2 แบบ
          9.1 ใช้งานต่อแบบ PARALLEL MODE 16 & 8 BIT จะใช้ต่อทาง PIN HEADER 2 x 20 (PITCH 2.54 mm.)
          9.2 ใช้งานต่อแบบ SPI MODE จะใช้ต่อทาง PIN HEADER 1 x 20 (PITCH 2.54 mm.)
     10. ใช้ IC 74LCX245 เป็น BUFFER และ IC AP1117-3.3 เป็นส่วน POWER
     11. POWER SUPPLY ต่อใช้งาน +5VDC
     12. ขนาดบอร์ดพร้อม LCD จะเป็นขนาด 68.58 x 93.98 mm.
     13. พร้อมตัวอย่างโปรแกรมต่อใช้งานกับบอร์ดของทาง อีทีที โดยจะมี MCU เบอร์ AVR ATMEGA128, PIC PIC18F8722,
            ARM7 LPC2318
 
    
    
 
 
     ET-TFT240320TP-3.2 Rev B... ประกอบด้วย
     1. บอร์ดพร้อม LCD
     2. แผ่น CD-ROM ตัวอย่างโปรแกรม
 
    
 
     ดาวน์โหลด
     1. Catalog
     2. คู่มือภาษาไทย
     3. English Manual
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า