สินค้า MCS51 > ET-BASE 51 V3.0
 
 
 
   ET-BASE 51 V3.0 (P-ET-A-00395) [750.- ยังไม่รวม Vat]
 
 

 

  ET-BASE 51 V3.0 เป็นบอร์ดใหม่ตระกูล MCS51 เบอร์ AT89C51ED2 ขนาด PLCC-44 PIN ของ ATMEL เป็น MCU ประจำบอร์ด, สามารถใช้งานอิสระ หรือนำไปใช้ร่วมกับชุด ET-BASIC I/O V1 ได้, เพิ่มอุปกรณ์ใช้งานได้มากขึ้นกว่ารุ่น V2
   
   
   
   
...คุณสมบัติ...
 
 • MCU เบอร์ AT89C51ED2, PLCC - 44 PIN, หน่วยความจำ FLASH 64 KBYTES, RAM 1792 BYTES, EEPROM 2 KBYTES สามารถเลือกใช้งานได้แบบ 6 หรือ 12 CLOCK ต่อ 1 MACHINE CYCLE ได้
 • ใช้ OSCILLATOR แบบโมดูล ค่า 29.4912 MHz สามารถสั่งงานให้สามารถทำงานในโหมดความเร็ว 2 เท่า ทำให้บอร์ดนี้สามารถใช้งาน RUN ได้เร็วถึง 58.9824 MHz
 • สามารถ DOWNLOAD ข้อมูลโปรแกรมเข้าหน่วยความจำภายในได้ทาง PORT RS232 ได้โดยตรง ไม่ต้องซื้อเครื่อง COPY เพิ่มเติม
 • 4 PORT I/O แบบ PIN HEADER 2 x 5 มาตรฐาน ETT
 • RS232 PORT แบบ 4 PIN ET
 • RTC เบอร์ DS1307 (OPTION)
 • EEPROM ตระกูล 24xx (OPTION)
 • 14 PIN HEADER LCD สำหรับต่อใช้งานกับ LCD แบบ CHARACTER TYPE
 • POWER SUPPLY AC/DC INPUT 7 - 10V, ใช้ REGULATE แบบ SWITCHING เบอร์ LM2575 ลดปัญหาความร้อนจากตัวไอซี REGULATE
 • ขนาด PCB SIZE 8 x 6 CM.
 
...ชุด ET-BASE 51 V3.0 ประกอบด้วย
 
 • บอร์ด ET-BASE 51 V3.0
 • ส่าย ET-RS232 DB 9 PIN
 
     ดาวน์โหลด
     1. Catalog
     2. วงจร
     3. คู่มือ โปรแกรม
 
 
ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม