555

[ ETT product : ผลิตภัณฑ์ของ อิทีที ]

R-WHEEL  SERVO  BIG 1


P-ET-A-00257

 

.... R-WHEEL SERVO BIG 1...                                                                 (จำนวน 2 ล้อ)            ราคา *320.-

 
     ล้อรุ่น
R-WHEEL SERVO BIG 1 ... ชุดล้อพร้อมยางขนาดใหญ่ ใช้กับชุด ET-ROBOT ต่างๆ โดยต่อเข้ากับ SERVO MOTOR ของชุด ROBOT ทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น พร้อมเสาพลาสติกเสริมปรับแต่งให้กับล้อหน้า และบอร์ด SENSOR ให้เข้าได้พอดีกับขนาดล้อที่เปลี่ยนไป

  • ล้อพลาสติกพร้อมแกนยึด SERVO MOTOR  และขอบยาง  เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 12 CM จำนวน 2 ล้อ

  • เสาพลาสติกขนาด 3 CM จำนวน 8 ตัว พร้อมน็อตตัวผู้

 

การประกอบ R-WHEEL SERVO BIG 1 กับชุด R-BASE ของ อีทีที

 

  •  ในการใช้งานเมื่อใส่ชุดล้อ BIG 1 นี้ อาจจะต้องมีการปรับค่า R ปรับค่า ที่บอร์ด R-TRACKER 3 และโปรแกรมให้มีการหน่วงเวลาในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยหรือทำการขยายเส้นในการตรวจจับการวิ่งให้มีความกว้างเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยก็ได้ ...

 


 

 

 ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๔๘