[ ETT product : ผลิตภัณฑ์ของ อิทีที ]

  ET-KBEM

   

. . .  ET- KBEM . . .                                                                                   ราคา     1,980.-

        ET-KBEM ... บอร์ดจำลองการทำงานของคีย์บอร์ดที่ถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อทดแทนคีย์บอร์ดและยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานคีย์บอร์ดด้านต่างๆ ได้อีกหลายหน้าที่ ...

 


ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๔๖