[ ETT product : ผลิตภัณฑ์ของ อิทีที ]

  12 KEY TELEPHONE

   

. . .  12 KEY TELEPHONE . . .                                                           ราคา    90/100.-

         12 KEY TELEPHONE ... เป็นคีย์ของโทรศัพท์ มี 2 แบบ จัดเป็น  4X3 MATRIX KEY

 


ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๔๖