[ ETT product : ผลิตภัณฑ์ของ อิทีที ]

GRAPHIC TYPE LCD MODULE

    GRAPHIC TYPE LCD MODULE เป็น ... อุปกรณ์แสดงผลตัวอักษรหรือรูปภาพโดยมีส่วนแสดงผลเป็น DOT ขนาด 128 X 64 DOT สามารถแสดงผลเป็นภาษาไทย ลักษณะการ DISPLAY ขึ้นหน้าจอเป็นแบบ BIT MAP พร้อมแผ่น DISK ตัวโปรแกรมภาษาไทยขึ้นจอ LCD โดยจัดระดับให้ด้วย สามารถรับ CODE ภาษาไทยได้โดยตรงเป็น CODE KU นำไปใช้งานได้จริง ... (ตัวโปรแกรมเป็นคำสั่งของ CPU Z80)

 

DV 128064H (128 DOT X 64 DOT)

ราคา 1,800.-

DV 128064 LED BACKLIGHTS (128 DOT X 64 DOT)

ราคา 2,100.-

 


ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๔๖