[ ETT product : ผลิตภัณฑ์ของ อิทีที ]

ET-CPLD TRAINING MODULE XC95108

. . . ET-CPLD TRAINING MODULE XC95108 . . .                                     ราคา     1,150.- 

       ET-CPLD TRAINING MODULE เป็นชุด MODULE ต่อร่วมทดลองกับบอร์ด ET-BASIC I/O V1.0 ใช้ในการเรียนรู้และศึกษาออกแบบวงจรด้วยชิพแบบ CPLD (Complex Programmable Logic Device ) ซึ่งถือได้ว่าเป็นการออกแบบวงจรดิจิตอลในแนวใหม่ โดยแต่เดิมการสร้างวงจรดิจิตอลขึ้นมาสัก 1 วงจรนั้น เราต้องนำ เอาไอซีสำเร็จรูปหลายๆ ตัวมาต่อรวมกัน ทำให้มีขนาดและความยุ่งยากและเสียเวลาในการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ มาก ซึ่งจะแตกต่างกันมากถ้าเราใช้ไอซีประเภท CPLD มาใช้งาน ซึ่งสามารถสร้างวงจรต่างๆ ได้ด้วยไอซีเพียงตัวเดียว

                CPLD เป็นอุปกรณ์ ที่ได้มีการออกแบบวงจรโครงสร้างภายในเป็นวงจรลอจิกพื้นฐานต่างๆ ต่อกันอยู่เป็นกลุ่ม มีความยืดหยุ่นในการออกแบบวงจรสูง และสามารถทำการโปรแกรมรูปแบบวงจรที่เราต้องการเข้าไปได้ สามารถเขียนและลบใหม่ได้นับหมื่นครั้ง ซึ่งจะแตกต่างกับอุปกรณ์ประเภท FPGA ที่หยุดจ่ายไฟให้กับไอซีนั้นข้อมูลจะหายไป ซึ่งทำให้ชิพ CPLD มีความเหมาะสมกว่าในการศึกษาและนำไปใช้งานต่างๆ

                CPLD ที่ทาง อีทีที เลือกใช้ในบอร์ดจะเป็นเบอร์ CPLD ของบริษัท XILINX เบอร์ XC95108 ขนาด 84 PIN PLCC TYPE ซึ่งมีโครงสร้าง ภายในไม่เล็กหรือใหญ่เกินไปรวมทั้งราคาที่พอรับได้ โดยมี GATE ภายในถึ่ง 2400 GATE สามารถนำไปออกแบบวงจรรวมที่มีความซับซ้อนได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งจะมากกว่าในรุ่น XC9536, XC9572 ซึ่งจะมี GATES ภายในเพียง 800 และ 1600 GARE ตามลำดับ ซึ่งอาจจะน้อยเกินไปในการใช้วงจรที่ซับซ้อน

    คุณสมบัติทางเทคนิคของ CPLD XC95108 ของบริษัท XILINX                   

  •   7.5 ns PIN TO PIN LOGIC DELAYS ON ALL PINS

  •   108 MACROCELLS WITH 2400 USABLE GATES

  •   5V IN-SYSTEM PROGRAMMABLE (ISP)

  •   ENDURANCE OF 10000 PROGRAM / ERASE CYCLES 

  •   HIGH-DRIVE 24 mA OUTPUTS

  •   3.3 V OR 5 V I/O CAPABILITY

  •   84 PIN PLCC TYPE

 

 

การต่อใช้งาน ET-CPLD TRAINING MODULE XC95108 กับบอร์ด ET-BASIC I/O V1.0

                 CPLD ในส่วนของการพัฒนาโปรแกรมนั้น ชุด ET-CPLD TRAINING MODULE สามารถใช้การเขียนด้วยรูปแบบ SCHEMATIC หรือในรูปแบบภาษา HDL ก็ได้ด้วยโปรแกรม XLINX FOUNDATION SERIES และ XILINX WEBPACK โดยเราเขียนออกแบบโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี จากนั้นการ DOWNLOAD ข้อมูลผ่านทาง PRINTER PORT ด้วยสายต่อ JTAG เข้าไปในชิพ CPLD XC95108 ได้โดยตรงไม่ต้องหาชุด PROGRAM อื่นๆ อีก

                 CPLD ชุดของทาง อีทีที ประกอบด้วยบอร์ด ET-CPLD TRANING MODULE และยังมีคู่มือ “ เรียนรู้และเข้าใจ CPLD XC95108 “ มาให้พร้อมกันในชุดด้วย พิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์อย่างดี หนากว่า 240 หน้า ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ และใบงานการทดลอง เช่น

                วงจร AND Gate, วงจร OR Gate,NOT Gate, วงจร NAND Gate

                วงจร NOR Gate, Exclusive - OR Gate,วงจร Exclusive -  NOR Gate

                RS  FLIP– FLOP, D  FLIP– FLOP, JK  FLIP– FLOP

                HALF ADDER, FULL SUBTRACTOR, วงจร Multiplexer

                วงจร D – Multiplexer, วงจรเข้ารหัส (Encoder)

                วงจรถอดหัส (Decoder), วงจรเปรียบเทียบข้อมูล (Comparator)

                วงจรเลื่อนข้อมูล (Shift Registor), วงจรนับ (Counter)

                วงจรถอดรหัส BCD เป็นรหัส 7-Segment, วงจรไฟวิ่ง     

                วงจรหารสัญญาณนาฬิกา (Clock Divider)

 

ชุด ET-CPLD TRANING MODULE ประกอบด้วย บอร์ด CPLD TRANING,  คู่มือเรียนรู้และเข้าใจ CPLD, CD-ROM ET CPLD โปรแกรม, สายต่อ DOWNLOAD โปรแกรม JTAG PROGRAM

( ***  ชุด ET-CPLD TRANING MODULE ต้องใช้คู่กับชุด ET-BASIC I/O V1.0 ในการใช้งานทดลอง *** )

ราคาอุปกรณ์ประกอบ CPLD  

ET-BASIC I/O V1                                        ราคา       3,750.-    

คู่มือเรียนรู้และเข้าใจ CPLD                       ราคา          240.-   

IC XC95108-15PC 84PIN                         ราคา          560.-

สาย JTAG PROGRAM                              ราคา             80.-  

CD-ROM ET CPLD                                    ราคา             99.-  

 

     

  

    

 

[ DOWNLOAD ]

ตัวอย่างคู่มือการใช้งาน ET-CPLD TRAINING MODULE XC95108 [GO]

 


ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๔๖