[ ETT product : ผลิตภัณฑ์ของ อิทีที ]

ET -BOARD V5.0
3-in-1

. . . ET-BOARD V5.0 . . .                                                                           ราคา  5,250.-


    บนพื้นฐานของ HARD WARE เดียวกัน ... แต่สามารถใช้ได้ถึง 3 แบบในตัวเดียว เช่นนักศึกษาอีเล็คทรอนิกส์ต้องการจะศึกษา PLC ก็ ทำได้พร้อมทั้งเรียนรู้ใน CPU SINGLE BOARD หรือนักศึกษาช่างไฟฟ้าก็สามารถใช้งานเรียน SINGLE BOARD พร้อมทั้งเป็นชุดเรียน PLC ด้วยก็ได้ และนอกจากนี้ยังใช้ศึกษาสูงขึ้นได้อีกกับภาษา BASIC ด้วย BASIC 180 ...
                3 การเรียนรู้ในบอร์ดเดียวกัน ประกอบด้วย
                       • Z80180 SINGLE BOARD
                       • BASIC 180
                       • PLC (PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER)

 

  SPECIFICATION ET-BOARD V5.0 3 IN 1  
  CPU Z80180 RUN 6.144 MHZ
  MONITOR PROGRAM 128 KBYTES 4 MODE
SINGLE BOARD MODE / REMOTE MODE /PLC MODE /
BASIC 180 MODE
  RAM SYSTEM 32 KBYTES BACKUP
  MEMORY EXPANSION 32 KBYTES (2764,27128,27256,6264,62256)
  DISPLAY LCD 16 CHARACTERS * 2 LINES
8 LEDS FOR FLAG & OUTPUT INDICATOR
16 LEDS FOR INPUT / 1 LED FOR HALT
  KEY BOARD 32 KEYS (ALPHABETIC, PLC INSTRUCTION)
1 SWITCH RESET ,1 SWITCH BREAK ,1 SWITCH RUN
  INPUT  16 INPUT OPTOISOLATION (10 VDC/24VDC)
  OUTPUT  8 POINTS OPEN COLLECTOR (10 VDC/24 VDC 100 MA)
  SERIAL PORT 1 CH RS232 / 1 CH RS232 / RS422 / RS485
  WATCH DOG/POWER ON MAX 691 / BATTERY 3 V FOR BACKUP RAM & RTC
  SPEAKER 0.5” / RTC 6242 (OPTION)
  POWER SUPPLY 10 VDC 850 MA / CURRENT 125 MA
  PCB SIZE 6” X 9.75”SINGLE BOARD MODE
     เป็น ... MODE รับคำสั่งในการใช้งานโดยสั่งผ่านทางคีย์บอร์ค 32 คีย์ (คีย์ในรหัส ASCII) ซึ่งจะมีรูปแบบคำสั่งต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ของเครื่อง โดยคำสั่งต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ คำสั่ง ASSEMBLER ใช้ในการเขียนรหัส คำสั่งของ Z80180 ได้โดยตรงโดยไม่ต้องเปิดตาราง โค้ด,คำสั่ง UNASSEMBLER
ใช้แปลงแมชชีนโค้ดของ Z80180 กลับมาเป็นรหัสนีโมนิค, คำสั่ง BREAK โปรแกรมโดยกำหนดเป็น LOOP ได้ซึ่งตั ้ง BREAK ได้ถึง 8 ตำแหน่ง, คำสั่งดูผลการทำงานทีละคำสั่ง (STEP), คำสั่งการกระทำกับหน่วยความจำ (DUMP, EDIT, FILL, FIND, MOVE,COM PARE,CHANGE และ PAGE), คำสั่งเกี่ยวกับ INPUT/OUTPUT,คำสั่งการกระทำกับรีจีสเตอร์และ I/O รีจีสเตอร์ของ Z80180, คำสั่งเกี่ยวกับการรับส่งข้อมูลทาง SERIAL PORT (DOWN LOAD, UP LOAD) เป็นต้น ...
  • 135 โปรแกรมย่อย 
  • 16 DEMO FUNCTION
  • 8 TOOL FUNCTION
  • TERMINAL FUNCTION
  • REMOTE FUNCTION


BASIC - 180 MODE
    ใช้งาน ... โดยติดต่อกับเครื่อง PC ผ่านพอร์ตอนุกรม ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สามารถเขียนโปรแกรมสั่งงาน V5.0 ด้วยภาษา BASIC ได้ และ BASIC นี้สามารถทำโปรแกรมที่เขียนแยกอิสระจากกัน (MULTI TASKING) ได้ถึง 32 TASK, มีคำสั่งในการสร้างหน้าจอได้ถึง 10 หน้าจอ และทำ POP UP MENU ได้, กำหนดตัวแปร ได้เป็น REAL, INTEGER หรือ STRING และจะเป็นรูปของ ARRAY, มีคำสั่งการทำงานทางคณิตศาสตร์เช่น Sine, Cosine, Tangent, Squarest, คำสั่งในการติดต่อกับภาษา ASSEMBLY และคำสั่งเกี่ยวกับ INTERRUPT และเมื่อทดสอบโปรแกรมจนใช้งานได้เรียบร้อยแล้ว สามารถ COMPILE เพื่อนำไป BURN เป็น EPROM แล้วนำ EPROM
นั้นมาใส่แทน MONITOR โปรแกรมเพื ่อให้เครื่อง RUN แบบอัตโนมัติได้เลย...


PLC MODE
PLC (PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER)
คือ...เครื่องมือควบคุมอัตโนมัติที่โปรแกรมได้ถูกนำมาใช้แทนการใช้วงจรรีเลย์แบบเดิมซึ่งมีความยุ่งยาก และแก้ไขลำบาก PLC นี้ จะมีคำสั่งในการใช้งานเป็นลักษณะ GATE พื้นฐานต่างๆ และหน้าสัมผัสรีเลย์เพื่อต่อไปยังอุปกรณ์ภายนอกอีกทีหนึ่ง
โดยอุปกรณ์ต่างๆ จะถูกควบคุมการทำงานตามลำดับคำสั่งที่บันทึกไว้กับ PLC เป็นลำดับขั้นไล่เรียงกันไปในลักษณะขั้นบันได ซึ่งในส่วนของ PLC นี้จะมีลักษณะคำสั่ง และการใช้งานคล้ายกับ PLC ของ OMRON...


     SPECFICATIONS PLC  
   PROGRAMMING METHOD LOGIC SYMBOL
   INSTRUCTION WORD  8 BASIC INSTRUCTIONS
14 FUNCTION INSTRUCTIONS
   KEY OPERATION  32 KEYS
   DISPLAY LCD 16 CHARACTERS X 2 LINE
   PROGRAM CAPACITY 3 K STEPS (3000 STEPS)
   MEMORY EXPANSION RAM, EPROM OR EEPROM 32K BYTE
   INPUT  32 POINTS (16 POINTS 24 VDC OR 10 VDC OPTO ISOLATION ,16 POINTS TTL )
   OUTPUT  16 POINTS (8 POINTS OPEN COLLECTORS 24 VDC OR 10 VDC 100 MA ,8 POINTS TTL)
   INTERNAL RELAY 152 POINTS
   SPECIAL INTERNAL RELAY 6 POINTS
   TIMER  48 POINTS (0 TO 999.9 SEC)
   COUNTER/REVERSIBLE COUNTER 48 POINTS (0 TO 9999)
   COMPUTER LINK RS 232C INTERFACE
   SELF-DIAGNOSTIC FUNCTION CPU ERROR(WDT),MONITORING FOR RUN  ในชุด ET-BOARD V5.0 3 in 1 ประกอบด้วย ตัวบอร์ด V5.0,สายต่อกับคอมพิวเตอร์ PC,CD-ROM, ADPTER DC POWER,คู่มือการใช้งาน 3 เล่ม

 

[ บทความ ]

บทความเกี่ยวกับ Z80/Z180 [GO]


ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๔๓, ๒๑ ต.ค. ๒๕๔๓