สินค้าทั้งหมด > ESP8266-ESP32 ....(ขั้นตอนการสั่งซื้อ)

           
สินค้า รายละเอียด ราคา

ESP32-DEV-KIT (A-IC-M-00071

ESP-WROOM-32 WIFI เป็นบอร์ดที่พัฒนาต่อมาจาก บอร์ด NodeMCU LUA WIFI ให้มีความเร็วที่มากขึ้น, I/O ใช้งานที่มากขึ้น เพิ่มเติมในส่วน BLUETOOTH 4.2 ทำให้สะดวกมากขึ้นในการนำไปทำเป็นโครงงาน IOT ต่างๆ

410.-
WEMOS-D1-R32  (C-YA-A-00244)

WEMOS-D1-R32 เป็นสินค้าสำเร็จรูปจากต่างประเทศ รูปแบบบอร์ดและขาที่ต่อ เช่นเดียวกับบอร์ด Arduino UNO โดยเปลี่ยนจาก MCU ในตระกูล AVR เป็น MCU ในตระกูล ESPRESSIF รุ่น ESP32 มีวงจร WIFI, BLUETOOTH, ขยายหน่วยความจำที่ใช้เขียนให้มากขึ้น, พร้อมความเร็วในการทำงานที่สูงขึ้น และที่สำคัญ ผู้ใช้สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ของ Arduino ได้อีกด้วย, นำไปใช้ทำอุปกรณ์ IOT ได้โดยง่าย

390.-

NODEMCU LUA WIFI (A-IC-M-00055

NODEMCU LUA WIFI เป็นบอร์ดพัฒนา และใช้งาน WIFI ที่นำเอาบอร์ด ESP8266 มาต่อร่วมกับวงจร USB TO UART ทำให้สะดวกในการต่อใช้งาน และพัฒนาโปรแกรม ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาโครงงาน INTERNET OF THINGS ได้โดยง่าย

390.-