AVR > ET-COVER KEY AVR328 PLUS ....(ขั้นตอนการสั่งซื้อ)

 
 
 
 
   ET-COVER KEY AVR328 PLUS (A-BX-E-00026) [ 80.- ยังไม่รวม Vat]
 
            เป็นชุดแผ่นพลาสติก พร้อม เจาะรู ยึดปิดด้านหน้าในส่วนของ KEY BOARD
                พร้อมแผ่นกระดาษพิพม์ข้อความคีย์ ให้ลูกค้าไปเขียนข้อความเองในการพิมพ์หน้าคีย์
                และเสาพลาสติกตัวยึดบอร์ด
 
รูปตัวอย่างการประกอบชุด ET-COVER KEY AVR328 PLUS เข้ากับชุด
ET-AVR328 PLUS
 
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า