LCD/Keyboard >PROBE AM2301 LED 20CM
 
 
 
 
 
 
    PROBE AM2301 LED 20CM (P-ET-A-00524) [ 450.- ยังไม่รวม Vat]
 
            เป็น PROBE ใช้กับชุด ET-LED 96 x 16 เป็น IC เบอร์ AM2301, สายยาว 20 CM. ใช้ในการวัดอุณหภูมิและความชื้น
            ขึ้นแสดงผลยัง ET- LED 96 x 16 ได้
 
           [ ] อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
                      [ ] PROBE DS18S20 LED 1M (P-ET-A-00523)
                      [ ] ET-LED 96X16 RGY (P-ET-A-00522)
 
 
       ดาวน์โหลด
 
            1. Catalog
 
       
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า