สินค้า AVR > ET-RPI START KIT

 
 
 
    ET-RPI START KIT(P-ET-A-00500) [290.- ยังไม่รวม Vat]
 
   
 

        เป็นบอร์ดต่อกับบอร์ด RASPBERRY PI ทางขั้วต่อ 26 PIN พร้อมสายแพร์ 26 PIN ใช้ต่อ I/O PORT ของบอร์ดออกมาต่อใช้งาน หรือทดสอบกับอุปกรณ์ต่างๆ บนบอร์ดได้ ในราคาประหยัด

   
   
 
  ภาพแสดงการเชื่อมต่อกับ RASPBERRY-B-512M+SD4G
   
   
   
   
     คุณสมบัติ
1.
ขั้วต่อสายแพร์ 26 PIN เปลี่ยนเป็นขั้วต่อ 20 PIN ทั้งขั้วต่อตัวผู้ และตัวเมีย พร้อมพิมพ์ชื่อของ I/O นั้น สามารถนำไปต่อใช้งานได้
2. I/O ใช้ทดสอบ ง่ายบนบอร์ด MINI BUZZER, 4 CH LED, 4 CH SW พร้อมขั้วต่อ
3. พร้อมขั้วต่อ POWER 5V, 3.3V
4. ขนาด PCB 15.3 x 9 cm. พร้อมพื้นที่ PCB เอนกประสงค์
5. ชุด ET-PRI START KIT ... ประกอบด้วย
. 1. บอร์ด
  2. สายแพร์ 26 PIN
 
   
   
 
     ดาวน์โหลด
     1.Catalog
     1. คู่มือ
 
 
 
 
 
 
ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม