สินค้า PIC > ET-BASE PIC40/1939
 
 
 
     ET-BASE PIC40/1939 (ICSP) (P-ET-A-00467) [520.- ยังไม่รวม Vat]
 
   
 

       บอร์ด PIC รุ่นใหม่จาก อีทีที ราคาประหยัดใช้งานกับเครื่องโปรแกรม ET-PGM PIC USB V1/V1 PLUS, ET-PGM PIC USB V2, ET-ICDX V1, ET-PGM PIC PK3 / PK3 PLUS ต่อกับ PORT USB ของเครื่อง พีซี โปรแกรมผ่านเข้ามายังบอร์ด ทางขั้ว RJ11 (ICSP) โดยรุ่นนี้ใช้ MCU เบอร์ PIC16F1939

   
   
   
     คุณสมบัติ
1.
MCU เบอร์ PIC16F1939, RUN 32 MHz, 16K WORD FLASH / 256 BYTE EEPROM / 1024 BYTE SRAM, 36 GPIO, 10 BIT A/D, 1 CH EUART, สามารถใช้เครื่องโปรแกรม PIC USB ของ อีทีที ได้ทุกรุ่นในการ PROGRAM หรือ PICKIT2, PICKIT3, ICD2, ICD3
2.
มี CRYSTAL บนบอร์ด 8.00 MHz (โดย MCU จะใช้วงจร PLL คูณความถี่ขึ้นไปมากกว่า 8.00 MHz ในการ RUN) พร้อม JUMPER ตัดต่อเมื่อไม่ต้องการใช้งาน
3. มีวงจร LINE DRIVER สำหรับ PORT อนุกรม UART แบบ RS232 จำนวน 2 ช่อง แบบ 4 PIN มาตรฐาน อีทีที
  - 1 ช่อง สำหรับ HARDWARE UART1 โดยใช้ PIN RC6 (TX1) และ RC7 (RX2) มาตรฐาน PIC ทุก MCU จะมี PORT นี้
  - 1 ช่อง สำหรับ SOFTWARE UART โดยใช้ PIN RC0 (TX2) และ RC1 (RX2) พร้อม JUMPER สำหรับเลือกใช้งานเป็น PORT อิสระ
  - 1 ช่อง สำหรับ HARDWARE UART2 (จะมีใน MCU PIC18F46K22 และ K80) แบบ TTL LEVEL สำหรับประยุกต์ใช้งานอิสระทั่วไป
4. มีขั้วต่อ ICSP มาตรฐาน ICSP แบบ RJ11 สำหรับการโปรแกรม หรือ DEBUGGER สามารถใช้งานกับ ICD2 / ICD3, PICKIT2, PICKIT3 หรือเครื่องโปรแกรม PIC USB ของ อีทีที ได้
5. มี SW. สำหรับสลับสัญญาณระหว่าง PROGRAM / DEBUG และใช้งาน RUN ปกติ พร้อม LED แสดงโหมดการทำงานของบอร์ด
6. ขั้วต่อ I/O ใช้งาน แบบ 10PIN ETT 4 ชุด และ HEADER CPA-5 อีก 1 ชุด
1 SW. RESET, 1 VR ทดสอบ A/D, 1 SW. TEST INPUT, 1 LED TEST OUTPUT
7. REGULATE 3.3V/1A ON BOARD พร้อม JUMPER สำหรับเลือกแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงให้ MCU ว่าจะเป็น 5VDC หรือ 3.3VDC
8. POWER SUPPLY สำหรับบอร์ด +5VDC ขั้วแบบ TYPE B สามรถใช้กับชุด ET-SWITCHING ADAPTER 5V 1.2A TYPE B (A-AP-A-00079) ราคา * 170.- ได้
9. ในชุดประกอบด้วย
  1. บอร์ด ET-BASE PIC40
  2. CD-ROM คู่มือโปรแกรม
   
   
 
     ดาวน์โหลด
     1. Manual
     2. Catalog
     3. การเพิ่มชิพรุ่นใหม่ใน PICKit 2
     4. ดาวน์โฆลดข้อมูลจาก CD-ROM
 
 
ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม