สินค้า LCD > ET-TFT240320TP
 
 
 
    ET-TFT240320TP (P-ET-A-00466) [1,390.00.- ยังไม่รวม Vat]
 
   
 

       ET-TFT240320TP เป็น DISPLAY MODULE TFT LCD COLOR พร้อมส่วน TOUCH SCREEN แบบ RESISTANCE ขนาด 240 x 320 PIXEL ขนาดใหม่ เล็กลดขนาด 2.8 นิ้ว ในราคาที่ประหยัดขึ้น

   
   
 
   
     คุณสมบัติ
1.
เป็น DISPLAY MODULE TFT LCD COLOR พร้อมส่วน TOUCH SCREEN แบบ RESISTANCE ขนาด 240 x 320 PIXEL
2.
ขนาดของหน้าจอ TFT 2.8 นิ้ว
3. ใช้ SINGLE CHIP DRIVER เบอร์ HX8347-D
4. ความละเอียดของสีแสดงได้ 65536 เฉดสี (RGB=R:5 BIT, G 6 BIT, B:5 BIT)
5. เลือกการต่อ INTERFACE กับ LCD ได้ 2 MODE
  1) PARALLEL MODE 16 BIT INTERFACE ใช้ขาสัญญาณ I/O ที่ต้องต่อ 27 PIN
  2) PARALLEL MODE 8 BIT INTERFACE ใช้ขาสัญญาณ I/O ที่ต้องต่อ 19 PIN
6. ส่วนควบคุม TOUCH SCREEN สามารถเลือก INTERFACE ได้ 2 แบบ
  1) แบบ SPI โดยผ่าน CHIP TOUCH SCREEN CONTROLLER เบอร์ ADS7846 (ON BOARD) ความละเอียด 12 BIT
  2) แบบต่อโดยตรงเข้ากับ X-, X+, Y-, Y+ ของ LCD เข้ากับขา A TO D ของ MCU โดยตรง
7. สามารถต่อ INTERFACE เข้ากับ MCU ได้ทั้งที่เป็นแบบ 5V และ 3.3V ได้
8. CONNECTOR สำหรับต่อใช้งานมี 2 ชุด
  1) 2 x 20 PIN HEADER 2.54 mm.
  2) 1 x 20 PIN HEADER 2.54 mm.
9. ใช้ IC 74LCX245 เป็น BUFFER และ IC LM1117-3.3
10. ใช้ไฟเลี้ยงบอร์ด DC +5V
11. ขนาด PCB 68.58 x 93.98 mm.
12. พร้อมตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้งานกับบอร์ดของทาง อีทีที โดยจะมี MCU เบอร์ AVR ATMEGA128, PIC PIC18F8722, ARM LPC2138
13. ชุด ET-TFT240320TP-2.8 ... ประกอบด้วย
  1. บอร์ดพร้อม LCD
  2. CD-ROM ตัวอย่างโปรแแกรม และคู่มือ
 
   
   
   
   
   
   
 
     ดาวน์โหลด
     1. คู่มือ
     2. Manual
     3. Catalog
 
 
 
 
ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม