สินค้า ICs > ไอซี STM8S105C4T6
 
 
 
    ไอซี STM8S105C4T6 (B-IC-C-00038) [72.- ยังไม่รวม Vat]
 
   
  คุณสมบัติของ STM8S105C4T6
   
 
  • Flash Program 16KB
 
  • 2KB RAM
 
  • 1KB EEPROM
 
  • 48-LQFP
 
  • 16 MHz
 
  • 38 I/O
 
  • A to D 10 Bit
   
   
   
           ดาวน์โหลดเอกสาร แนะนำ STM8
 
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า