[ บทความ : ¶ÒÁµÍºà¡ÕèÂǡѺ Z80 ]

ถามตอบเกี่ยวกับ Z80 #3

คำถามนี้มาจาก คุณ sompong palasan

To:

Sent: Sunday, January 13, 2002 3:33 PM

Subject: โปรแกรมควบคุมเป็นยังไงครับ

Q : สวัสดีพี่ๆทีมงานทุกคนน่ะครับ ผมมีปัญหาอยากจะรบกวนหน่อยน่ะคับคือว่า ผมมี ETT RTC V 3.0 กับ ETT-BOARD V 3.5 PLUSR4 แต่ผมต้องการนำไปควบคุมเป็นสัณญาเตือนภัย 2 เวลาทุกๆวัน ผมอยากทราบว่าโปรแกรมที่ใช้งานจะเป็นยังไงครับ

ขอบคุณครับ

Raek wrote:

ผมส่งต่อไปที่ ETT นะครับ

ETT wrote:

คำตอบหัวข้อที่ 1 ET-BOARD V3.5 กับ RTC V3.0 ดัดแปลงจากโปรแกรมตัวอย่างที่ 2 ในคู่มือ RTC V3.0 ใช้เฉพาะชั่วโมง นาที ก็ตัดโปรแกรม DEWEEK,SETDATE,DFWALARM,DATEALARM และ ALARM และส่วนของการกำหนด KEY ที่ตรงกันออกด้วยส่วน SETALARM ให้กำหนดเป็น 2 ช่วง อาจจะเป็น KEY 1 ของช่วงที่ 1 และ KEY 2 ของช่วงที่ 2 โดยเปลี่ยน IN A,(HALARM) เป็น LD A, (3000H) , IN A, (MINALARM) เป็น LD A,(3001H) ส่วนคำสั่ง OUT ก็ให้ทิศทางกลับกันเป็น LD (3000H) ,A ในส่วนของ SETALARM 2 ก็ให้เพิ่มตำแหน่ง RAM ไปยังตำแหน่งถัดไป และแก้ไขช่วงของ INT โดยตัดการ CHECK

	BIT 0 , A
	JR NZ,ALARM 
ออกแล้วเปลี่ยนเป็นการเปรียบเทียบค่าใน RAM แทนดังนี้
 
	LD A, (MINUTE)
	LD E, A
	LD A, (HOUR)
	LD D, A
	LD HL,(3000H) ; ช่วงแรก
	XOR A
	SBC HL,DE
	JR Z, OUTPUT ; กระดิ่ง
	LD HL,(3002H) ; ช่วงสอง
	XOR A
	SBC HL,DE
	JR Z,OUTPUT
TIMEDISP: เหมือนเดิม


เขียนโดย : ทีมงานอีทีที
Author : ETT Team
e-mail : sales@etteam.com
วันที่ทำการปรับปรุง : ๒๖ มกราคม ๒๕๔๕