[ บทความ : MPLab ] ตอนที่ 4 ...  การเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงผลเป็นไฟสลับ  ....

 

จากบทความตอนที่แล้ว (น่าจะถูกนำขั้นเว็บพร้อมกัน) ได้แสดงชุดคำสั่งของ PIC และรูปแบบให้รู้จักกันไปแล้ว ในบทความนี้จะเป็นการศึกษาการเขียนโปรแกรมพื้นฐานกันก่อน นั่นคือการเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงผลเป็นไฟสลับ การทำงานของตัวอย่างโปรแกรมนั้นจะเป็นการวนรอบ, หน่วงเวลา และการส่งข้อมูลออกพอร์ต เรามาดูกันทีละส่วนนะครับ

 

วงจรแอลอีดี


         วงจรแอลอีดีที่ใช้กับตัวอย่างจะอ้างอิงตามหนังสือ คู่มือการทดลอง PIC16F877 และ PIC18F458 (เขียนโดยทีมงานของอีทีที) ลักษณะของวงจรเป็นดังรูปที่ 1 ครับ

 

รูปที่ 1 วงจรแอลอีดี

 

จากวงจรจะได้ว่าอุปกรณ์ที่เราต้องใช้มีรายการดังต่อไปนี้

1 แอลอีดี สีแดงจำนวน 8 ตัว

2 ตัวต้านทาน 560 โอห์ม ¼ วัตต์ จำนวน 8 ตัว (ต่อระหว่างพอร์ตกับแอลอีดี)

 

 

 

… อ่านต่อ  (ดาวน์โหลด) 116 KB ...

   

 


เขียนโดย : ศุภชัย บุศราทิจ
Author : Supachai Budsaratij
e-mail : raek@etteam.com
วันที่ทำการปรับปรุง :  ๒ ต.ค. ๒๕๔๗