[ บทความ :   ควบคุม ET-jrLPT ด้วย VC++]

        สำหรับการควบคุมอุปกรณ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล(PC/Personal Computer)นั้นสามารถทำได้หลายวิธี ตั้งแต่ใช้การ์ดเสียบบนบอร์ดทั้งที่เป็นแบบ ISA และ PCI, เชื่อมต่อผ่านพอร์ตอนุกรมแบบ RS232, เชื่อมต่อพอร์ตอนุกรมแบบ USB, เชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่าย, เชื่อมต่อผ่าน IR และเชื่อมต่อผ่านพอร์ตขนาน เราจะพบว่ามีความยืดหยุ่นในเรื่องของภาษาเขียนโปรแกรมและเครื่องมือในการพัฒนามากกว่าการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นอุปกรณ์ควบคุม(ไม่มองในแง่ของต้นทุน)
         สำหรับบอร์ดควบคุมที่เป็นชนิดเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของบริษัทอีทีทีนั้นมีหลายชนิดทั้งที่เป็น พอร์ตอนุกรม, พอร์ตขนานและการ์ดเชื่อมต่อ ซึ่งในบทความครั้งที่แล้วผมได้เขียนถึงการเชื่อมต่อผ่านการ์ด ET-PCI8255 V3 ด้วย Visual C++ 6 ไปแล้ว แต่ว่าบทความก่อนหน้านี้ที่ผมเขียนเกี่ยวกับพอร์ตขนานด้วย ET-jrLPT นั้นจะเป็น Delphi ซึ่งตัวอย่างจากทางอีทีทีก็เป็น Visual BASIC ทำให้นักพัฒนา Visual C++ ตาดำๆ(อย่างผมเป็นต้น)รู้สึกว่าไม่เป็นธรรม ด้วยเหตุนี้จึงเกิดบทความนี้ขึ้นมา นั่นคือ ผมจะสร้างตัวอย่างสำหรับการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับ ET-jrLPT ด้วย Visual C++ ในแบบง่ายๆ โดยแยกไลบรารีการเชื่อมต่อเป็นแฟ้มต่างหาก(ชื่อว่า ioport.h)เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้

.
 

อ่านต่อ (et_lpt1_vcpp.pdf ขนาด 151 กิโลไบต์)

 

 

ดาวน์โหลด
1. โค้ดสำหรับ VC++ 6 [etLPTdemo01.rar/37.3kb]
2. โค้ดสำหรับ VC++ .NET 2003 [etLPTdemo01-dotnet.rar/39.9kb]

 

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

1. ET-jrLPT

 


เขียนโดย :ศุภชัย บุศราทิจ
Author : Supachai Busaratid
e-mail : raek@etteam.com
วันที่ทำการปรับปรุง : ๓ พ.ค. ๒๕๔๙