[ บทความ :   การเขียนโปรแกรมติดต่อกับ ET-PCI8255 V3 ตอน การส่งออกโดยใช้ตัวตั้งเวลา]

    
     จากตัวอย่างของบทความครั้งที่แล้วผมได้ให้ตัวอย่างการส่งข้อมูลไปที่ PA1 ของ ET-PCI8255 V3 โดยเขียนด้วย Microsoft Visual C++ 6 คงจะพอเห็นแนวทางว่าจะนำไปปรับปรุงต่อไปอย่างไร และในบทความนั้นผมได้ลงท้ายว่าตอนต่อไปจะเป็นตัวอย่างการควบคุมโดยการส่งข้อมูลจากตัวตั้งเวลา (Timer) แทนการส่งทุกครั้งที่มีการคลิกบนคอนโทรล
 


 

อ่านต่อ et-pci8255v3-part2.pdf ขนาด 213 กิโลไบต์ ...

 

 

ดาวน์โหลด

1. et8255v3dem2.rar ขนาด 148 กิโลไบต์
2. etPCI8255demo3.rar ขนาด 131 กิโลไบต์

 


เขียนโดย :ศุภชัย บุศราทิจ
Author : Supachai Busaratij
e-mail : raek@se-ed.net
วันที่ทำการปรับปรุง : ๑๘ พ.ค. ๒๕๔๙